Mlčanie je reč lásky. (R.Schneider)
http://www.alianciazarodinu.sk/

Posvätenie hasičskej techniky

V našej obci sme 27. mája 2017 oslávili 95 rokov dobrovoľného hasičstva. Pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval náš pán farár Ivan Greňa, sme si spomenuli na patróna hasičov sv. Floriána. Jeho život je pre hasičov i pre ostatných veriacich inšpirujúci k odvahe položiť svoj život za správnu vec. Po svätej omši nasledovalo posvätenie hasičského auta a techniky.

Biblická olympiáda – video

Biblická olympiáda 2017 – diecézne kolo

Dňa 19.4.2017 si na diecéznom kole biblickej olympiády v Rožňave vybojovali žiaci Základnej školy v Jaklovciach (Klárka Korfantová, Kajka Takáčová a Tadeáš Mikluš) krásne 3. miesto.

Blahoželáme a tešíme sa z krásneho úspechu a reprezentácie školy i farnosti.

On vstal zmŕtvych!

 

Tá istá dlaň, čo utíšila more,
utíšila moju vinu.
Dlaň, ktorá vyčistila chrám,
vyčistila moje srdce.
Je to Božia dlaň.
A Boží klinec.
A keď sa Ježišova dlaň
otvorila, aby ho prijala,
otvorili sa nám brány nebies.
(podľa: Max Lucado: Zvolil si klince)

Prajeme vám, nech tajomstvá Veľkej noci vo vašich srdciach prebudia obrovskú túžbu milovať Boha, aby v nich bolo všetko. Nech vás Zmŕtvychvstalý Kristus naplní svojou radosťou a pokojom, ktoré budete prežívať vo svojom každodennom živote spolu so svojimi najbližšími.

Ja som vzkriesenie a život

Biblická olympiáda 2017 – dekanátne kolo

Dnes (23.3.2017) sa v Gelnici zišli žiaci základných škôl a gymnázií, aby si porovnali svoje znalosti Biblie v rámci dekanátneho kola Biblickej olympiády 2017. Spoločne súťažilo 13 družstiev. Po absolvovaní piatich kôl otázok a vyhodnotenia poroty sa jednotlivé družstvá umiestnili takto:

1. miesto ZŠ Jaklovce (postupujú do diecézneho kola)
2. miesto ZŠ s MŠ Margecany
3. miesto ZŠ Švedlár

Našu školu reprezentovali žiaci: Klára Korfantová, Tadeáš Mikluš a Karolína Takáčová.

Srdečne im blahoželáme k víťazstvu a držíme palce v diecéznom kole v Rožňave.

Diecézne stretnutie mladých

Veľkonočná svätá spoveď

Štvrtok – 6. 4. 15:30 -17:00 Veľký Folkmar
Piatok – 7. 4. 15:00 – 17:00 Jaklovce
Sobota – 8. 4. 9:00 – 11:00 Margecany
15:00 – 17:30 Kluknava
Nedeľa – 9. 4. 13:00 – 13:45 Slovinky
14:00 – 18:00 Krompachy
Pondelok – 10. 4. 15:00 – 17:00 Richnava
15:00 – 17:00 Hrišovce

Stretko – Vy ste soľ zeme!

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Jeho cieľom je propagovať a podporiť  manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Viac sa dozviete na stránke www.ntm.sk
zdroj: www.ntm.sk