Modlitba je myslieť na Boha s láskou. (XY)
http://www.alianciazarodinu.sk/

Púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej

Podrobnejšie informácie na stránke farnosti Smolník.

Sochy

Jednou zo sprievodných akcií, ktorou obec Jaklovce prispela k atraktivite XIX. ročníka kynologického dňa organizovaného 8. až 9. júla 2017, bola ukážka šikovnosti dvoch umeleckých rezbárov Adama BAKOŠA z Lieskovian a Miroslava TRNOVSKÉHO z obce Kalameny.

Z troch pňov zrezaných starých líp na Pekárenskej ulici  v priebehu dvoch dní  pomocou motorových píl vytvorili tri sochy. Sochu medveďa, ktorý je súčasťou erbu našej obce, sv. Antona Pustovníka – patróna našej farnosti a anjela – nebeskej bytosti, prostredníka medzi Bohom na jednej strane a ľuďmi a svetom na druhej strane. Tieto sochy budú skrášľovať časť našej obce, ktorou vedie cesta do kostola.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o tieto diela.

 

Privítanie nového duchovného otca

S radosťou vítame v našej farnosti nového duchovného otca Jozefa Bednárika, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Kokava na Rimavicou.

Duchovný otec Jozef,
       v evanjeliu dnešného dňa hovorí Pán Ježiš apoštolom: “Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.” Ďakujeme Pánu Bohu, že na nás nezabúda a že ho môžeme prijať prostredníctvom Vás. Pri tejto príležitosti Vás chceme uistiť, že sa budeme snažiť byť nápomocní, pomáhať Vám a myslieť na Vás aj v našich modlitbách.
      Vitajte a cíťte sa v našej farnosti ako doma!

 

Rozlúčka s duchovným otcom Ivanom

V živote človeka neexistujú náhody, existuje len a len Božie riadenie. Veríme, že takýmto Božím riadením si  Pán Ježiš pred 7 rokmi priviedol do našej farnosti duchovného otca Ivana. Teraz nastal čas odchodu do inej farnosti.
 
Drahý duchovný otec Ivan,
      počas týchto siedmich rokov sme toho spolu zažili a prežili veľa. Ďakujeme za Váš láskavý, ľudský prístup ku každému z nás, za všetky odslúžené sväté omše, zvlášť za detské, na ktorých ste sa osobitným spôsobom priblížili a prihovárali deťom. Ďakujeme za všetky udelené sviatosti, rôzne akcie, povzbudivé slová i cenné rady, za opravu farskej budovy a zveľadenie kostolov i Katechetického centra.
      Do ďalšieho Vášho pastoračného pôsobenia Vám vyprosujeme veľa Božích milostí, darov Ducha Svätého i osobitnú ochranu Panny Márie. Budeme na Vás naďalej pamätať aj v našich modlitbách.
      Ďakujeme!
veriaci z Jakloviec a Veľkého Folkmara
 
 

Posvätenie hasičskej techniky

V našej obci sme 27. mája 2017 oslávili 95 rokov dobrovoľného hasičstva. Pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval náš pán farár Ivan Greňa, sme si spomenuli na patróna hasičov sv. Floriána. Jeho život je pre hasičov i pre ostatných veriacich inšpirujúci k odvahe položiť svoj život za správnu vec. Po svätej omši nasledovalo posvätenie hasičského auta a techniky.

Biblická olympiáda – video

Biblická olympiáda 2017 – diecézne kolo

Dňa 19.4.2017 si na diecéznom kole biblickej olympiády v Rožňave vybojovali žiaci Základnej školy v Jaklovciach (Klárka Korfantová, Kajka Takáčová a Tadeáš Mikluš) krásne 3. miesto.

Blahoželáme a tešíme sa z krásneho úspechu a reprezentácie školy i farnosti.

On vstal zmŕtvych!

 

Tá istá dlaň, čo utíšila more,
utíšila moju vinu.
Dlaň, ktorá vyčistila chrám,
vyčistila moje srdce.
Je to Božia dlaň.
A Boží klinec.
A keď sa Ježišova dlaň
otvorila, aby ho prijala,
otvorili sa nám brány nebies.
(podľa: Max Lucado: Zvolil si klince)

Prajeme vám, nech tajomstvá Veľkej noci vo vašich srdciach prebudia obrovskú túžbu milovať Boha, aby v nich bolo všetko. Nech vás Zmŕtvychvstalý Kristus naplní svojou radosťou a pokojom, ktoré budete prežívať vo svojom každodennom živote spolu so svojimi najbližšími.

Ja som vzkriesenie a život

Biblická olympiáda 2017 – dekanátne kolo

Dnes (23.3.2017) sa v Gelnici zišli žiaci základných škôl a gymnázií, aby si porovnali svoje znalosti Biblie v rámci dekanátneho kola Biblickej olympiády 2017. Spoločne súťažilo 13 družstiev. Po absolvovaní piatich kôl otázok a vyhodnotenia poroty sa jednotlivé družstvá umiestnili takto:

1. miesto ZŠ Jaklovce (postupujú do diecézneho kola)
2. miesto ZŠ s MŠ Margecany
3. miesto ZŠ Švedlár

Našu školu reprezentovali žiaci: Klára Korfantová, Tadeáš Mikluš a Karolína Takáčová.

Srdečne im blahoželáme k víťazstvu a držíme palce v diecéznom kole v Rožňave.