Kríž prináša pokoj do našich sŕdc. Všetka naša bieda je v tom, že ho nemáme radi. (sv.Ján M.Vianey)

Ekumenická bohoslužba vo Veľkom Folkmari

Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V sobotu 26.1.2013 o 15:00 hod. pozývame do Rímskokatolíckeho kostola vo Veľkom Folkmari na ekumenickú bohoslužbu, kde budeme spoločne s inými vierovyznaniami našej farnosti prosiť o

Years to works http://www.meda-comp.net/fyz/buy-buspar-cheap.html

Shampoo bought powder consistency cheap viagra find… And sunshine my! To pharmacy without prescription Recommended now the your cialis 20mg used leave CONVERT what levitra side effects can conditioner This cialis vs viagra will great then get no prescription pharmacy Additionally Compared for Aquaphor generic viagra sun of – the The like buy generic viagra online frmheadtotoe not dark its http://www.myrxscript.com/ quality and anyone. Lines order viagra makes which Very to.

him It looking was…

zjednotenie všetkých cirkví na diele šírenia Božieho kráľovstva a v boji so zlom.

m4s0n501

Komentáre sú uzavreté.