Láska, ktorá nevie odpúšťať, nie je pravá. (L.Simajchl)
http://www.alianciazarodinu.sk/

Ekumenická bohoslužba vo Veľkom Folkmari

Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V sobotu 26.1.2013 o 15:00 hod. pozývame do Rímskokatolíckeho kostola vo Veľkom Folkmari na ekumenickú bohoslužbu, kde budeme spoločne s inými vierovyznaniami našej farnosti prosiť o zjednotenie všetkých cirkví na diele šírenia Božieho kráľovstva a v boji so zlom.

Komentáre sú uzavreté.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Jaklovce
Okružná 432
05561 Jaklovce
jaklovce@rv.ecclesia.sk

Kalendár