Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje. (sv.TA)
BO

Odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka – 20.január 2019

V nedeľu, 20.januára 2019, bola vo farskom kostole v Jaklovciach slávnostná odpustová sv. omša pri príležitosti sviatku patróna chrámu, sv. Antona Pustovníka. Hosťom a slávnostným kazateľom bol Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., katolícky kňaz Spišskej diecézy, vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista.

Continue reading “Odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka – 20.január 2019” »

Akatist k Bohorodičke a sviatok sv. Antona Pustovníka – 17.január 2019

Vo štvrtok, 17. januára 2019, bola pre našu obec a v našom chráme odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka. Slávnostným kazateľom bol gréckokatolícky kňaz o. Martin Pavuk, rodák z filiálnej obce Kojšov a farár v neďalekých Helcmanovciach. V homílii nás vyzval k modlitbe podľa vzoru sv. Antona, lebo keď sa prestaneme modliť, sme náchylnejší k hriechom, skôr podľahneme pokušeniam.

Continue reading “Akatist k Bohorodičke a sviatok sv. Antona Pustovníka – 17.január 2019” »

Madona z Jakloviec – novéna pred odpustovou slávnosťou

Vzácnou kultúrnou pamiatkou v našom kostole je gotická socha Madona z Jakloviec, ako znie jej oficiálny názov v odbornej umenovednej literatúre. Je to rezbárske dielo Majstra Bielej Madony z Toporca. Tak nazývame neznámeho majstra tvoriaceho na Spiši približne v rokoch 1425 – 1465. Majster a jeho dielňa plnili objednávky zo Spiša, Liptova a Šariša. Jeho tvorba svedčí o dlhodobom trvaní rezbárskeho umenia na Spiši neskôr zavŕšeného tvorbou Majstra Pavla z Levoče. Madona z Jakloviec je ozdobou kostola sv. Antona v našej obci už celých 550 rokov.

Continue reading “Madona z Jakloviec – novéna pred odpustovou slávnosťou” »

Koncert rodáka p. Karola Kočíka

Jasličková pobožnosť a koncert – Jaklovce

Vianoce nie sú len o darčekoch. To, čo sa na Vianoce naozaj stalo, sme si pripomenuli jasličkovou pobožnosťou a koncertom Chrámového zboru sv. Antona Pustovníka na sviatok sv. Štefana v kostole v Jaklovciach. Zapojili sa deti, mládež, dospelí, hudobníci i speváci. Básňami a piesňami pred Sviatosťou oltárnou nám účinkujúci priblížili nielen príchod Pravého Svetla, ktoré prišlo na svet, Svetla, ktoré prežiari každú temnotu nášho srdca, ale aj blízkosť samotného Boha v chudobných, núdznych, biednych a osamelých. Všetkým, ktorí účinkovali alebo sa venovali príprave jasličkovej pobožnosti a koncertu srdečne ďakujeme.

Narodil sa Boží Syn, Spasiteľ!

Nech sa svetlo Vianoc, žiariace z betlehemských jasiel, stane hviezdou vo Vašom živote.

Nech sa Vám srdce naplní hlbokým pokojom a nekonečnou dôverou v práve narodeného Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám narodil v biede a tichosti, aby sa stal pre nás spásou a prameňom nekonečnej radosti a nádeje.

Nech Vás narodený Boží Syn privedie domov k svojmu a nášmu Otcovi, k večnému a milosrdnému Bohu.

Požehnané vianočné sviatky a veľa Božích milostí v novom roku praje

d.o. Jozef a tím tvorcov farskej stránky

Jasličkové pobožnosti a koncerty

Pozývame vás na jasličkové pobožnosti a koncerty, ktoré sa budú konať:

– jasličková pobožnosť Veľký Folkmar 25.12.2018 o 15:00
– jasličková pobožnosť Jaklovce 26.12.2018 o 15:00
– koncert Jaklovce 26.12.2018 po jasličkovej a 30.12.2018 po druhej sv. omši

Modlitby za otca biskupa

Prosíme všetkých, aby vo svojich modlitbách pamätali na otca biskupa Stanislava a vyprosovali mu pomoc v chorobe.

Stretnutie s Kristom Kráľom a so všetkými svätými

Farský úrad Jaklovce v spolupráci s krúžkom SVETIELKO zorganizovali dňa 24.11.2018 (sobota) akciu pre deti a mládež  s názvom: „STRETNUTIE S KRISTOM KRÁĽOM A  SO VŠETKÝMI SVÄTÝMI“.

Hlavným cieľom stretnutia  bola oslava  KRISTA AKO KRÁĽA NEBA A ZEME na svätej omši. Potom deti pokračovali v  sprievode s lampášom v kostýmoch svätých do katechetického centra do „NEBA“. Continue reading “Stretnutie s Kristom Kráľom a so všetkými svätými” »

Sväté omše na 1. adventnú nedeľu

Na 1. adventnú nedeľu, 2.12.2018, bude v Jaklovciach jedna svätá omša o 7:30. Vo Veľkom Folkmari bude svätá omša o 8:45.