Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí. (Exupéry)
BO

Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Krížová cesta 2017 – fotografie

Krížová cesta a svätá omša pri kríži

V tomto roku opäť ako je už zvykom, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, sa bude konať krížová cesta. Začne sa o 13:30 pri základnej škole. Ukončí sa svätou omšou pri kríži o 15:00.

Všetci ste srdečne vítaní!

Fatimská sobota

Čím sme si zaslúžili, že Matka nášho Pána prichádza k nám?

V dňoch 2.-5. septembra 2017 sme prijali v našej farnosti putovnú sochu Fatimskej Panny Márie spolu s relikviami sv. Hyacinty a sv. Františka, ktoré putujú po celej rožňavskej diecéze. Continue reading “Fatimská sobota” »

Stretká a detské omše v novom školskom roku

Už za pár dní sa začína nový školský rok.

Preto v nedeľu, 3. septembra 2017,  znova začíname s omšami zameranými zvlášť pre deti.

Pozývame všetky deti a mládež na modlitbu ruženca v nedeľu o 10:00 a po nej na svätú omšu o 10:30 aj preto, že počas tejto svätej omše budeme prosiť o svetlo Ducha Svätého pre nich aj pre učiteľov do nového školského roka.

Zároveň pozývame všetky deti na stretko v piatok 1. septembra 2017 o 17:15 v Katechetickom centre.

Putovná socha Panny Márie Fatimskej v našej farnosti

2.septembra 2017 privítame v našej farnosti putovnú sochu Panny Márie Fatimskej

spolu s relikviami svätej Hyacinty a svätého Františka Martovcov – dvoch fatimských detí, ktorým sa od 13. mája do 13. októbra 1917 vo Fatime zjavovala Panna Mária.

Pozývame všetkých na slávnosť spojenú s touto udalosťou v sobotu, 2.septembra 2017. Začneme o 8:00 modlitbou ruženca.

Socha bude v našej farnosti do 5. septembra 2017.

 

Púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej

Podrobnejšie informácie na stránke farnosti Smolník.

Sochy

Jednou zo sprievodných akcií, ktorou obec Jaklovce prispela k atraktivite XIX. ročníka kynologického dňa organizovaného 8. až 9. júla 2017, bola ukážka šikovnosti dvoch umeleckých rezbárov Adama BAKOŠA z Lieskovian a Miroslava TRNOVSKÉHO z obce Kalameny.

Z troch pňov zrezaných starých líp na Pekárenskej ulici  v priebehu dvoch dní  pomocou motorových píl vytvorili tri sochy. Sochu medveďa, ktorý je súčasťou erbu našej obce, sv. Antona Pustovníka – patróna našej farnosti a anjela – nebeskej bytosti, prostredníka medzi Bohom na jednej strane a ľuďmi a svetom na druhej strane. Tieto sochy budú skrášľovať časť našej obce, ktorou vedie cesta do kostola.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o tieto diela.

 

Privítanie nového duchovného otca

S radosťou vítame v našej farnosti nového duchovného otca Jozefa Bednárika, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Kokava na Rimavicou.

Duchovný otec Jozef,
       v evanjeliu dnešného dňa hovorí Pán Ježiš apoštolom: “Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.” Ďakujeme Pánu Bohu, že na nás nezabúda a že ho môžeme prijať prostredníctvom Vás. Pri tejto príležitosti Vás chceme uistiť, že sa budeme snažiť byť nápomocní, pomáhať Vám a myslieť na Vás aj v našich modlitbách.
      Vitajte a cíťte sa v našej farnosti ako doma!

 

Rozlúčka s duchovným otcom Ivanom

V živote človeka neexistujú náhody, existuje len a len Božie riadenie. Veríme, že takýmto Božím riadením si  Pán Ježiš pred 7 rokmi priviedol do našej farnosti duchovného otca Ivana. Teraz nastal čas odchodu do inej farnosti.
 
Drahý duchovný otec Ivan,
      počas týchto siedmich rokov sme toho spolu zažili a prežili veľa. Ďakujeme za Váš láskavý, ľudský prístup ku každému z nás, za všetky odslúžené sväté omše, zvlášť za detské, na ktorých ste sa osobitným spôsobom priblížili a prihovárali deťom. Ďakujeme za všetky udelené sviatosti, rôzne akcie, povzbudivé slová i cenné rady, za opravu farskej budovy a zveľadenie kostolov i Katechetického centra.
      Do ďalšieho Vášho pastoračného pôsobenia Vám vyprosujeme veľa Božích milostí, darov Ducha Svätého i osobitnú ochranu Panny Márie. Budeme na Vás naďalej pamätať aj v našich modlitbách.
      Ďakujeme!
veriaci z Jakloviec a Veľkého Folkmara