Krása je záhadná a strašná. Boh a diabol tam zápasia a bojiskom je ľudské srdce. (Dostojevskij)
BO

Stretnutie s Kristom Kráľom a so všetkými svätými

Farský úrad Jaklovce v spolupráci s krúžkom SVETIELKO zorganizovali dňa 24.11.2018 (sobota) akciu pre deti a mládež  s názvom: „STRETNUTIE S KRISTOM KRÁĽOM A  SO VŠETKÝMI SVÄTÝMI“.

Hlavným cieľom stretnutia  bola oslava  KRISTA AKO KRÁĽA NEBA A ZEME na svätej omši. Potom deti pokračovali v  sprievode s lampášom v kostýmoch svätých do katechetického centra do „NEBA“. Continue reading “Stretnutie s Kristom Kráľom a so všetkými svätými” »

Sväté omše na 1. adventnú nedeľu

Na 1. adventnú nedeľu, 2.12.2018, bude v Jaklovciach jedna svätá omša o 7:30. Vo Veľkom Folkmari bude svätá omša o 8:45.

Poďakovanie za úrodu – Veľký Folkmar

Misijná nedeľa a misijné stretko

Milión detí sa modlí ruženec

Misijná nedeľa 2018

21. októbra 2018 sa na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch slávi misijná nedeľa známa aj ako Svetový deň misií. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Etiópii.

Svätý Otec pri príležitosti Misijnej nedele vydal posolstvo, ktorého hlavnou myšlienkou je: Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým.

zdroj:www.verbisti.sk, misijnediela.sk

Milión detí sa modlí ruženec

Tušíte, akú veľkú moc má modlitba ruženca? Že obrovskú? Veru áno! Keď sa modlíte ruženec, držíte sa ruky Panny Márie a ona spolu s vami dokáže vyprosiť u Pána Ježiša skutočné zázraky!
Medzinárodná modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Na začiatku bolo niekoľko ľudí, ktorí dôverovali slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Vďaka tejto iniciatíve sa v priebehu jedného dňa v októbri zjednotí v modlitbe nie milión, ale niekoľko miliónov detí po celom svete, aby tým trochu viac pritiahli nebo na našu zem.
 
18. októbra 2018 sa deti z celého sveta môžu stať aktérmi v medzinárodnom dianí a prispieť k riešeniu nepokojov a konfliktov. O 9:00 miestneho času sa deti z viac ako 70 krajín zapoja do tejto medzinárodnej iniciatívy, v ktorej budú prosiť o pokoj a jednotu vo svete. Zapoj sa spolu s nami aj ty!
zdroj: www.miliondeti.sk

Návšteva misionára otca Jozefa

Poďakovanie za úrodu

Nedeľné sväté omše v káblovej televízii

Po dlhšom  čase obec Jaklovce opätovne spúšťa vysielanie nedeľných svätých omší z rímskokatolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka.  Nalaďte si Infokanál na káblovej televízii.