A Boh je verný. Nedovolí nás skúšať nad naše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby sme mohli vydržať. (1 Kor 10,13)
BO

Mesačné archívy: september 2012

Odpustová slávnosť vo Veľkom Folkmari

30.septembra 2012 máme vo Veľkom Folkmari odpustovú slávnosť. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. a celebrovať ju bude vdp. Pavol Bodnár, rodák z Folkmara.

Krížová cesta

Pozývame všetkých na pobožnosť krížovej cesty 15.septembra 2012. Stretneme sa o 13:30 pri škole a spoločne pôjdeme ku Krížu. Po skončení Krížovej cesty bude sv. omša.