Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal. (sv.Augustín)
BO

Mesačné archívy: október 2012

Modlitba za birmovancov

V našej farnosti sa začala príprava na sviatosť birmovania, preto Vás prosíme o modlitbu za našich birmovancov.

Duchu Svätý, Teba nám poslal Ježiš Kristus
ako dar večného Otca na naše posvätenie
a posilu v kresťanskom živote.
Tvoja milosť chráni a sprevádza celú cirkev i našu farnosť.

Udeľ novým a zvláštnym spôsobom
svoje dary i našim birmovancom,
aby prijali Krista plne do svojho života,
aby sa dokázali navzdory všetkým pokušeniam
rozhodovať pre dobro,
aby vedeli otvorene brániť a hlásať vieru,
a tak pomáhali budovať a šíriť jeho kráľovstvo.

Panna Mária, vypros nám všetkým,
aby sa stali podľa tvojho vzoru učenlivými žiakmi
v škole Ducha Svätého
a dokázali svoju vieru vyznávať slovom i životom. Amen.