Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého. (sv.Terezka)
BO

Mesačné archívy: január 2013

Stránka prípravy na SDM 2013 v Rio de Janeiro v rožňavskej diecéze

Oznamujeme Vám, že bola do prevádzky podstránka prípravy na Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro 2013 a v Ružomberku, ktorá prebieha v rožňavskej diecéze. Môžete ju nájsť na www.roznava.rcc.sk/wp/.

Ekumenická bohoslužba vo Veľkom Folkmari

Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V sobotu 26.1.2013 o 15:00 hod. pozývame do Rímskokatolíckeho kostola vo Veľkom Folkmari na ekumenickú bohoslužbu, kde budeme spoločne s inými vierovyznaniami našej farnosti prosiť o zjednotenie všetkých cirkví na diele šírenia Božieho kráľovstva a v boji so zlom.

Odpustová slávnosť a posviacka obnovenej farskej budovy

Dňa 20. januára 2013 sme mali odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku sv. Antona, opáta.

Continue reading “Odpustová slávnosť a posviacka obnovenej farskej budovy” »

Rožňavská diecéza a Novell dohodli spoluprácu pri vybudovaní IT infraštruktúry

Bratislava/Rožňava 16. januára 2013

Biskupstvo Rožňava - erbSpoločnosť Novell sa stala výhradným poskytovateľom infraštruktúrneho systému Rožňavskej diecézy, ktorá tento krok urobila po dôkladnom zvážení viacerých možností. Cieľom je zlepšiť aktuálnu komunikáciu nielen v ústredí Biskupského úradu (BÚ), ale najmä medzi centrálou, dekanátmi a farnosťami. Diecéza sa zapojí i do projektu Ecclesia. Ideu podporil i rožňavský biskup Vladimír Filo. Continue reading “Rožňavská diecéza a Novell dohodli spoluprácu pri vybudovaní IT infraštruktúry” »

Odpustová slávnosť v Jaklovciach

20. januára 2013 budeme mať odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku sv. Antona, opáta. Slávnostná svätá omša bude o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude rožňavský biskup Vladimír Filo, ktorý po svätej omši pôjde požehnať obnovenú farskú budovu.

Srdečne všetkých pozývame.