Buď práve tak ochotný trpieť, ako radovať sa. (Kempenský)
BO

Mesačné archívy: apríl 2013

Modlitba

https://www.youtube.com/watch?v=</p>

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 15. – 21.4.2013

pastorácia povolaní

Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať krásu a dar svojho povolania, ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania.

Cirkev sa spoločne s veriacimi modlí za duchovné povolania, a tonielen za nové a zrelé povolania, ale i za tých, ktorí sa už rozhodli realizovať bližšie svoj život s Kristom. Aj v našej farnosti sa spájame v modlitbe s celou Cirkvou prostredníctvom Deviatnika, ktorý sa budeme modliť tento týždeň po svätej omši. Okrem toho Vám ponúkame návrh úmyslov pre jednotlivé dni TU alebo TU.

Zdroj: kbs.sk, vyveska.sk

Príhovor v Roku viery

Prečo ľudia nechodia do kostola

https://www.youtube.com/watch?v=</p>