Žiadna z tvojich čností nie je hodnejšia obdivu a vďačnejšia, než milosrdenstvo. (Cicero)
BO

Mesačné archívy: júl 2013

Diecézna púť v Úhornej

uhornaDiecézna púť k Panne Márii Snežnej v roku viery v Úhornej sa uskutoční v tomto roku v čase od 3. do 4. augusta 2013. Púť sa koná, ako každoročne, pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad obcou Úhorná. Počas celej púte bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Prosíme všetkých pútnikov, aby si so sebou priniesli sviečky.

Zdroj: buvr.sk