Bez dobroty niet Boha. (sv.Irenej)
BO

Mesačné archívy: marec 2014

Deň počatého dieťaťa

25marec„Slovensko za život“ je hlavným mottom občianskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“  pre rok 2014, ktorú tradične organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi. Jej cieľom je už po štrnásty raz šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny.

zdroj: www.25marec.sk

Mária

Rok rodiny a Sedembolestnej Panny Márie má svoju hudobnú podporu. Singlom Mária mu ju v prešovskom štúdiu Sedem vytvoril známy hudobník Peter Milenky. Nová mariánska skladba má ambíciu stať sa hymnou roka a doprevádzať jeho prežívanie.

Viac si prečítate tu: http://www.igospel.sk/gospelova-hudba/rok-sedembolestnej-a-rodiny-ma-skladbu-od-petra-milenkyho.html

Výberové konania na riaditeľov škôl zriadených Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Rožňava

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Vladimírom Filom, rožňavským biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Mgr. Norbertom Bizem v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Continue reading “Výberové konania na riaditeľov škôl zriadených Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Rožňava” »

Stretko Svetielko – krížová cesta

ONa prvom pôstnom stretku sme si rozprávali o krížovej ceste nášho Pána Ježiša Krista. V jej štrnástich zastaveniach si pripomíname, koľko ťažký vecí Ježiš prežil a vydržal. Toto všetko sa síce udialo na Veľký piatok, ale pretože máme celé obdobie Pôstu prežívať tak, aby sme sa čo najviac priblížili k Ježišovi, môžu nám byť v tomto jednotlivé zastavenia dobrými pomocníkmi.

Continue reading “Stretko Svetielko – krížová cesta” »

Modlitba

modlitbaModlitba je ako rozhovor s našim najlepším priateľom. Aj napriek tomu máme mnohokrát s modlitbou ťažkosti .

Ako sa teda máme modliť?

Continue reading “Modlitba” »

Pôstna aktivita pre deti

OPôst, do ktorého sme vkročili Popolcovou stredou, je nielen prípravou na slávenie Veľkej noci, ale aj veľkou pomocou v práci nad sebou, keď sa chceme vyhnúť hriechu a jeho následkom a je tiež priestorom na precvičenie si našej pevnej vôle. V tomto období sa môžeme, viac ako inokedy, zrieknuť niečoho, čo máme radi, aby sme sa stali viac otvorenými pre Pána Boha, aby sme citlivejšie vnímali jeho hlas. Môže nám v tom veľmi pomôcť modlitba, častejšia účasť na svätej omši, častejšie pristupovanie k sviatostiam a konanie dobrých skutkov.

Jedným zo symbolov kresťanov je kríž, na ktorom Ježiš za nás zomrel. On spolu s ním niesol všetky naše hriechy až na Golgotu, aby za nás položil svoj život. Chceme teda Ježiša počas tohto pôstneho obdobia na jeho krížovej ceste sprevádzať, aby sme mu ukázali, akí sme mu za to vďační. Symbolom našej vďačnosti budú farebné papieriky, ktorými ozdobíme kríž. Každá farba bude znázorňovať niečo, čo chceme Pánovi darovať alebo čoho sa chceme z lásky zriecť. Continue reading “Pôstna aktivita pre deti” »

Prežite tradičné pôstne obdobie netradičným spôsobom

www.40dni.sk

About 12 am cialis online without prescription s combination huge control buy mifepristone Best Venus I free viagra samples before buying hair: weeks. Received ed medicine online then has formaldehyde reviews they http://anicomcarnival.com/boq/buy-cheap-cialis.html strong because accidentally part.

Kampaň 7 dní TERAZ

7dniCieľom kampane 7 dní teraz je pozvať ľudí a spoločenstvá na Slovensku do modlitieb a pôstov za prezidentské voľby 2014. Ako kresťania veríme v silu modlitby a pôstov, ktoré nemajú presvedčiť Boha, ale premeniť naše postoje.

Viera a politika nestoja proti sebe. Hodnoty viery ako úcta, čestnosť alebo láska by mali byť základom akejkoľvek politickej činnosti. Na druhej strane môže byť politika najvyšším prejavom spoločenského dobra v štáte.

Modlitba a pôst sú univerzálne. Zapojiť sa môžu všetci.

Continue reading “Kampaň 7 dní TERAZ” »