Pane, keď už ja nemôžem byť svätý, daj, aby aspoň jeden z nás bol svätý. (Taizé)
BO

Mesačné archívy: september 2014

Odpustová slávnosť v Krompachoch

krompachyDňa 21. septembra 2014 sa vo farnosti Krompachy koná odpustová slávnosť pri príležitosti 240. výročia postavenia farského kostola. Slávnostná svätá omša sa uskutoční o 10:30.

V sobotu, 20.septembra.2014, sa vo farskom rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa uskutoční hudobno-poeteický koncert Kráľovná nebies. Účinkujú Ján Babjak, Miroslav Dudík, Igor Bázlik, Vladimír Dobrík. Podrobnejšie informácie o ďalších sprievodných akciách nájdete na stránkach mesta.

zdroj: www.krompachy.sk

Krížová cesta

Ako po minulé roky, tak sa aj v tomto roku, Roku Sedembolestnej Panny Márie,  konala Pobožnosť krížovej cesty.

V mimoriadne peknom počasí, vyprosenom u Sedembolestnej Matky, sa zišli mnohí veriaci z Jakloviec, Veľkého Folkmara i okolitých farností. Rozjímali nad nekonečnou láskou Spasiteľa, ktorá ho priviedla až k obeti na kríži aj nad bolesťami jeho Matky, ktoré s pokorou a odovzdanosťou prežívala. Pobožnosť sa skončila pri kríži v lese nad dedinou.  Tu sa konala aj svätá omša obetovaná za celú farnosť.

Panna Mária, ďakujeme ti, že si bola s nami na tejto krížovej ceste. Stále nás sprevádzaj a priveď k svojmu Synovi, ktorého mŕtve telo si s bolesťou držala v náručí, aby si tak raz mohla každého z nás ľudí radostne držať v náručí, keď nás budeš odovzdávať svojmu Synovi vo večnosti.

Letný lúč

V týždni od 11. do 15 augusta sa konal tábor Letný lúč. Zúčastnilo sa ho 26 detí, o ktoré sa staralo 8 animátorov. Pre deti bol pripravený pestrý program. Stretávali sa v skupinkách, pracovali v tvorivých dielňach, športovali, spievali, chodili na výlety. Všetky aktivity boli zamerané na to, aby spoznávali niečo nové a dobré a aby zmysluplne strávili voľné prázdninové dni.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tábora.