Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí. (Exupéry)
BO

Mesačné archívy: október 2014

Svetielko – spomienka na zosnulých

Začiatkom novembra si po sviatku Všetkých svätých spomíname aj na všetkých verných zosnulých.

Navštevujeme cintoríny, zapaľujeme sviečky. Toto všetko ale nemá žiadnu hodnotu, ak návšteva cintorína nie je spojená s modlitbou za zosnulých, aby sme im takto pomohli dostať sa z očistca skôr do večnosti. Tým, že im pomáhame prostredníctvom našich modlitieb, prinášaním eucharistických obiet a iných skutkov, vyjadrujeme tak našu lásku a vďačnosť voči nim.

Symbolmi týchto dní sú zažaté sviece, ktorých svetlo symbolizuje večné Božie svetlo, a tiež vence. Pôvodne sa používali vence kruhové na zobrazenie nekonečna, večnosti, večnej blaženosti.

Deti sa na poslednom stretku venovali práve výrobe venčekov z prírodných materiálov. Pozrite si fotky z tohto stretka:

Ozvena

OVšetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. (Mt 7,12)

Otec zobral svojho malého syna prvý krát na výlet do hôr. Túra bola namáhavá, chlapček už bol po dlhom kráčaní unavený, a tak zrazu zakopol, spadol a udrel sa. Od zlosti, bolesti aj vyčerpania sa rozkričal. „Aaaaa!“ Okrem otcovho tíšivého hlasu začul aj iný hlas, ktorý volal presne ako on pred tým: „Aaaaa!“ Začudoval sa a spozornel. Zakričal: „Kto si?“ A dostal rovnakú odpoveď: „Kto si?“ Zasa zakričal: „Ja ťa počujem, ale kto si ty?” A hlas odpovedal: „Ja ťa počujem, ale kto si ty?” Chlapec sa rozhneval a zvolal: „Ty si ale hlupák!” A dostal odpoveď: „Ty si ale hlupák!” Vtedy sa chlapec spýtal svojho otca: „Ocko, čo to má znamenať?“ Otec sa usmial a odpovedal: „Synček, teraz ma pozorne počúvaj.“ A na to otec zakričal: „Mám ťa rád!“ Jeho hlas odpovedal: „Mám ťa rád!“

Syn bol prekvapený a vôbec tomu nerozumel. Tak mu otec začal vysvetľovať: „Ľudia tomu hovoria ozvena, ale v skutočnosti je to život. Život je ako ozvena. Vracia ti to, čo povieš i čo urobíš. Náš život nie je ničím iným ako odrazom skutkov, ktoré konáme našim blížnym. Ak chceš, aby bolo viac lásky na svete, musíš najprv vytvoriť viac lásky vo svojom srdci. Ak chceš, aby bo na svete mier, ži najprv v mieri so svojim susedom. Pokiaľ chceš, aby ťa ľudia rešpektovali, musíš ich najprv rešpektovať ty. Ak chceš byť milovaný, miluj skôr, viac a úprimnejšie najprv ty sám. Tento princíp musíš vložiť do všetkého v tvojom živote. Vráti sa ti to, čo si sám ochotný obetovať pre iných.“

Svetielko – sviatok Všetkých svätých

Blíži sa sviatok Všetkých svätých. Jeho korene siahajú do 4. storočia. Neskôr, v roku 731, Pápež Gregor III.  vystaval v chráme sv. Petra kaplnku ku cti všetkých svätých apoštolov, mučeníkov a spravodlivých. Spolu s biskupmi nariadil, uctievanie všetkých svätých v Ríme dňa 1. novembra. Veriaci si tak začali pripomínať, že je mnoho svätých, ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Spoločne teda oslavujú 1. novembera. V roku 844 pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa každoročne slávi po celom svete.

Sviatok Všetkých svätých sme si pripomenuli aj s deťmi na stretku. Porozprávali sme si o mnohých svätých, ktorí sú deťom blízki,o tom, v čom sú pre nás vzorom a aj o tom ako máme žiť, aby sme sa raz s nimi stretli v nebi. Pozrite si fotky z nášho stretnutia.

Stretko Svetielko – ružence

Aj keď sa október začal len pred niekoľkými dňami, na stretkách sme sa naňho pripravovali  už v septembri. Venovali sme sa hlavne ružencu Sedembolestnej Panny Márie. Porozprávali sme o jednotlivých bolestiach, ktoré prežívala a  priblížili sme si aj históriu pútnického miesta v Šaštíne. Svoje vedomosti sme potom využili pri výrobe Sedembolestných ružencov aj ružencových náramkov.

Určite ich požijeme pri modlitbe svätého ruženca počas októbra vždy pol hodiny pred svätou omšou.

Pripojte sa k nám! Srdečne Vás všetkých pozývame.