Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí. (Exupéry)
BO

Mesačné archívy: november 2014

Adventá aktvita – 1.týždeň

OAdvent je čas prípravy na príchod Pána Ježiša. Cieľom našej adventnej prípravy je priblíženie sa k Bohu. Pán Ježiš sa narodil v Betleheme v tmavej a studenej maštali. Prichádza k nám každý rok znova a znova a chce sa narodiť v našom srdci. Malo by to byť miesto kde sa bude cítiť príjemne. Preto mu chceme pripraviť útulnejšie a príjemnejšie prostredie na jeho narodenie. To dosiahneme len ak budú naše srdcia naplnené dobrom a budú sa vyhýbať zlu. Pred obetným stolom máme maštaľku, za ktorou sa nachádza tmavá a studená obloha. Našou úlohou je túto oblohu zaplniť hviezdičkami, aby sme Ježiškovi vytvorili príjemnejšie prostredie na jeho narodenie.

Pri nedeľných svätých omšiach vždy dostanete úlohu, ktorú treba počas týždňa splniť. Za splnenú úlohu si môžete pripnúť jednu hviezdičku, ktorá sa rozsvieti na oblohe. Takto zmiernime tmu a chlad noci, v ktorej sa má narodiť Ježiško.

Veríme, že do príchodu Pána Ježiša bude celé nebo posiate hviezdičkami dobrých skutkov.

Úloha na prvý týždeň

Počas prvého adventného týždňa slávime sviatok svätého Mikuláša. Mikuláš bol bohatý človek, ktorý ale nechcel svoje bohatstvo iba pre seba. Zo svojho majetku vedel pomôcť tým, ktorí to potrebovali. Pre jeho štedrosť a láskavosť si ho veľmi obľúbili.

Aj my chceme byť ako svätý Mikuláš. Budeme pomáhať ľuďom okolo seba. Počas tohto týždňa každý deň pomôžem niekomu zo svojej rodiny. Týždeň má sedem dní, tak poteším siedmych ľudí. (Môžem aj viac.) Ak sa mi to podarí tak si na konci týždňa pripnem jednu hviezdičku.

Nezabudnite na zadnú stranu hviezdičky napísať aj svoje meno.

Začíname Adventné obdobie

OZačína sa Adventné obdobie. Je to výnimočný čas. Je to jedinečná príležitosť priblížiť k Bohu a začať svoj život nanovo.

Symbolom adventu je adventný veniec. Jeho skutočný pôvod nie je presne známy.  Niektoré historické pramene uvádzajú, že adventný veniec bol prvýkrát použitý až v 19. storočí. V čase adventu sa deti  i istej škole každý deň pýtali či už sú Vianoce. A tak v roku 1839, Johan Wichern vzal veľký drevený kruh a položil na neho 19 malých červených a 4 veľké biele sviečky. Malú sviečku zapálil postupne každý všedný deň v čase adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú bielu sviečku. Continue reading “Začíname Adventné obdobie” »