Kto z človeka vyláka úsmev, začína mu otvárať bránu do neba. (G.Moser)
BO

Mesačné archívy: január 2015

Oplatí sa ísť na referendum?

Volebna_urnaDňa 7. 2. 2015 nás čaká referendum o rodine a výchove detí. Pozitívna i negatívna kampaň je v plnom prúde. Nie som kompetentný vynášať súdy nad jedným ani nad druhým táborom, aj keď aj jeden aj druhý tábor používajú prostriedky, ktoré ČISTÝMI nazvať nemôžem. Žiaľ. Je smutné, keď niekto pre to, aby obhájil svoj názor, používa manipuláciu – teda pravdu čiastočne zamlčuje, ochudobňuje či naopak zviditeľňuje len niektoré informácie.
Pre lepšie pochopenie situácie som si položil otázku, čo nám to referendum vôbec môže priniesť. Ak sa pozerám na dnešnú rodinu ako inštitúciu, jej rozklad, rozvodovosť, násilie v rodinách a porovnám to s túžbami po kráse a teple rodinného domova, rodí sa pocit, že odporcovia referenda, propagujúci iné možnosti „rodinného“ života, nám ponúkajú alternatívu, ktorá nás z aktuálnej biedy rodinného života môže vytrhnúť. Ba dokonca to, čo nám predkladajú sa javí veľmi dobré a klasická rodina vyzerá byť úplným prežitkom stredoveku. Vzniká tak pocit, že referendum je zbytočné. Veď predsa liek na stav dnešnej rodiny sme už našli. Načo kriesiť z hrobu mŕtveho?
K takýmto názorom sa dá ľahko prísť pri povrchnom pohľade na celú situáciu. Ale ja sa pokúsim zájsť trošku do hĺbky. Continue reading “Oplatí sa ísť na referendum?” »

Ako naučiť deti prežívať svätú omšu

deti-kostolMnohí veriaci rodičia si často kladú otázku ako byť s malými deťmi v kostole a pritom prežívať svätú omšu nábožne.
Mnohí nechajú deti doma, ale je veľa aj tých čo chcú, aby deti chodili do kostola od malička a aby tam nechodili len z povinnosti, ale cítili sa tam dobre.
Preto je potrebné už doma deťom (primerane veku) vysvetliť základné veci. Niekoľko tipov ako na to nájdete na: http://zastolom.sk/ako-deti-naucit-prezivat-svatu-omsu/#sthash.anbfzmgW.dpuf

“Rybárske” stretko

Kto by si bol pomyslel, že si Ježiš povolá takých jednoduchých mužov ako boli Šimon, Ondrej, Jakub a Ján? Ježiš v nich určite videl niečo, čo ostatní ľudia nie. Navonok boli úplne obyčajní. Pána Ježiša asi zaujala práve ich jednoduchosť a úprimnosť. Žiadna zrada, prefíkanosť, podvod, iba úprimné a otvorené srdce.

Aj nás Ježiš volá, aby sme sa stali jeho apoštolmi. Ale našou jedinou odpoveďou je často: “Ale prečo ja? Vieš čo, zavolaj si radšej niekoho iného.” On pritom od nás nechce nič iné, len to, čo chcel od týchto rybárov – aby mu dôverovali a nasledovali ho. O všetko ostatné sa už postará, ak mu to dovolíme.

Chceme aj my odpovedať na Ježišovo volanie tak, ako rybári. Budeme sa snažiť mať jednoducho len otvorené srdce. Snažili sme sa o to aj na stretku:

Odpustová slávnosť

Saint-Anthony-Grk-ikonDňa 18. januára 2015 sme mali odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Antona, opáta.

Hlavným celebrantom bol správca farnosti Kluknava vdp. Pavol Ondrík. V slávnostnej homílii pútavo priblížil veriacim život sv. Antona, pričom sa prihovoril aj deťom. Všetkých veriacich povzbudzoval k častej návšteve Božieho chrámu, kde máme prichádzať za najlepším a najvernejším priateľom Ježišom, aby sme len tak pobudli v jeho prítomnosti, načúvali, čo nám chce povedať a premýšľali nad tým. Aby sme naňho nezabúdali a prežívali s ním všetky, aj tie obyčajné, chvíle v našom živote. Nabádal nás, aby sme sa podobne ako sv. Anton nebáli samoty, aby sme sa zriekali vecí, ktoré nás odvádzajú od správnej cesty a aby sme v modlitbe našli silu odolávať útokom diabla.

Za celú túto slávnosť ďakujeme Pánovi, že nám ju doprial prežiť a načerpať nové sily do každodenného života. Naša vďaka patrí aj celebrantovi za to, že dovolil, aby nás skrze neho Duch Svätý povzbudil a posilnil. A tiež ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a jej dôstojnom slávení.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

jednota_krestanovTradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tohtoročná téma je: Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť! (Jn 4,7)

Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pripravili Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Materiál môže slúžiť cirkvám a kresťanským spoločenstvám, modlitebným skupinám a aj jednotlivcom pri súkromných modlitbách, ktorí chcú sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

zdroj: vyveska.sk, tkkbs.sk

Novoročný pozdrav rožňavského biskupa