Proti láske zmôže niečo len smrť, alebo ešte väčšia láska. (A.Tammsaare)
BO

Mesačné archívy: apríl 2015

Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

vnAk nie je v duši človeka nič, len túžba milovať Boha, je v nej už všetko. Sám Boh je v nej, lebo Boh neprebýva tam, kde niet túžby milovať ho. (Sv. páter Pio) 

Prajeme vám, nech tajomstvá Veľkej noci vo vašich srdciach prebudia obrovskú túžbu milovať Boha, aby v nich bolo všetko. Nech vás Zmŕtvychvstalý Kristus naplní svojou radosťou a pokojom, ktoré budete prežívať vo svojom každodennom živote spolu so svojimi najbližšími.

Fyzické utrpenie Krista (lekárske hľadisko)

krizFyzické utrpenie Krista bolo veľmi veľké, no Kristus prežíval omnoho väčšie duchovné utrpenie. Koniec koncov, Boh si vybral svojich služobníkov, ktorých obdaril stigmami na rukách, nohách a boku (sv. František z Assisi, sv. Edita Steinová, sv. páter Pio), alebo služobníkov, ktorí vo svojich víziách prežili utrpenie Krista (bl. Anna Katarína Emmerichová, Mária Valtorta).

čítaj ďalej

zdroj: www.misie.sk

Pôstna rozprávka pre deti – Dobrôtkine dobrodružstvá 7