Kto z človeka vyláka úsmev, začína mu otvárať bránu do neba. (G.Moser)
BO

Mesačné archívy: november 2015

Sviatosť zmierenia pred Vianocami

Termíny predvianočnej sviatosti zmierenia:

Štvrtok – 17. 12. 15:0017:00 Veľký Folkmar
Piatok – 18. 12. 15:0017:00 Jaklovce
Sobota – 19. 12. 9:0011:00 Margecany
15:0017:30 Kluknava
Nedeľa – 20. 12. 13:0013:45 Slovinky
14:0018:00 Krompachy
Pondelok – 21. 12. 15:0017:00 Richnava
15:0017:00 Hrišovce

Adventná aktivita

V tomto roku sme opäť pripravili aktivity pre deti. Podľa veku detí sme ich rozdelili do dvoch skupín.

1.skupina: škôlka + 1. a 2.ročník ZŠ
– plagátik: ČO SA STALO V BETLEHEME na vymaľovanie podľa zadaných úloh

2.skupina: od 3.ročníka ZŠ
– plagátik: UPRACME SRDCE PÁNOVI – na plagátik je potrebné zapisovať odpovede na otázky, ktoré budú zverejnené na farskej internetovej stránke. Vždy budú zverejnené len úlohy na daný týždeň, v nedeľu sa zmenia na nové. Preto je potrebné stránku sledovať. Úlohy sa budú týkať čítaní, žalmov a evanjelií na daný deň. Za každú správnu odpoveď môžete získať jeden bod.
K dobrej adventnej príprave ale patrí aj častá účasť na svätej omši. Za každú svätú omšu môžete získať nálepku do hracieho plánu, jedna nálepka znamená tiež jeden bod do koncového hodnotenia.

Plagátiky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Vyplnené ich treba vrátiť do sakristie do 27.12.2015.

Svetielko na ceste k zlepšeniu

Advent je obdobie prípravy na príchod nášho Spasiteľa. Pre mnohých je to hektické obdobie plné nakupovania a upratovania.

Aj my na Svetielku budeme upratovať. Ale upraceme to najdôležitejšie miesto – svoje srdce. Vyčistíme ho od všetkých zlých skutkov a myšlienok a naplníme ho láskou, dobrými skutkami, modlitbou,… Jednoducho – zlepšíme sa. Aj vás všetkých pozývame na cestu k zlepšeniu.  Aby to išlo ľahšie, vyrobte si s nami adventné hodiny. Okrem toho, že budú ukazovať, koľko času na zlepšenie ešte ostáva, sú doplnené aj úlohami na každý deň. Ak sa vám podarí úlohu splniť, vymaľujte si číslo daného dňa.

Prajeme vám všetkým požehnaný Advent.

príloha: úlohy

Tvorivé Svetielko