Ak sa chceme vzdať svojho ja, musíme si ho najskôr nájsť. (M.S.Peck)
BO

Mesačné archívy: december 2015

Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán

b2Nech sa Vám srdce naplní hlbokým pokojom a nekonečnou dôverou v práve narodeného Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám narodil v biede a tichosti, aby sa stal pre nás spásou a prameňom nekonečnej radosti a nádeje, aby nás opäť priviedol domov k svojmu a nášmu Otcovi, k večnému a milosrdnému Bohu.

Tím tvorcov Vašej farskej stránky

Predvianočné stretko

Na poslednom, predvianočnom, stretku to v našom Katechetickom centre krásne voňalo:). Voňali medovníčky, ktoré sme piekli i zdobili, voňala príjemná atmosféra, vzájomná pomoc, usilovnosť, priateľstvo, dobré skutky, … Voňali u nás blížiace sa Vianoce. Prajeme aj vám všetkým, aby sa vaše srdcia i domácnosti naplnili vôňou narodeného Spasiteľa.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii stretka.

Jubileum rodiny

plagatPozývame vás na stretnutie rodín s otcom biskupom  Mons. Stanislavom Stolárikom, ktoré sa uskutoční v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Krompachoch 27. 12.2015. Podrobnejšie informácie na stránkach farnosti Krompachy.