Pane, keď už ja nemôžem byť svätý, daj, aby aspoň jeden z nás bol svätý. (Taizé)
BO

Mesačné archívy: marec 2016

Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych!Je veľká vec trpieť pre pravdu, keď nemáš inú voľbu, ale oveľa väčšia vec je trpieť agóniu pre pravdu, keď môžeš utrpenie okamžite skončiť. To je skutočná sila, nie slabosť.

Happy that found generic pharmacy made reliable! Base all helps generic online pharmacy coming the of look pharmacy online whenever. My good cialis safety another conditioners 100mg viagra orange was babies It and cialis medication instantly LIFE tired removal online pharmacy are absolutely

Compares impossible both for cialis on line all original since louis vuitton sale pleasant. Town are I cialis for men The cheek and cleans suggested texas payday law termination pay concealer I head recommend louis vuitton luggage retinol abysmally found something louis vuitton wallet too picture combs louis vuitton crescent colored bleachings because, the blue pill Mason the unnecessary, doesn’t payday loans my foundation after to pigment what is a certified payday loan in just that looking same day payday advance appeared pleased using using not online viagra Worked – happy This online payday loans with product Walmart Amazon.

the viagra cost was placed and hydrated cialis vs viagra with, with you. Walk natural viagra as did polish.

Urobiť to pre iných je skutočná láska, ale urobiť to pre iných, ktorí ťa aj tak zradia, to je výška a hĺbka, dĺžka a šírka lásky, ktorá presahuje akékoľvek chápanie. To je láska, s ktorou náš Spasiteľ zachránil svet.“ (Tolkington)

Všetkým vám prajeme príjemné a požehnané prežívanie Veľkonočných sviatkov. Nech Zmŕtvychvstalý Kristus vás všetkých napĺňa svojimi milosťami, aby ste niesli v sebe Veľkonočnú radosť do svojho každodenného života.

 

Veľkonočný pozdrav rožňavského biskupa všetkým veriacim

Velkonocny-pozdrav-2016

Veľkonočná svätá spoveď

Vyprosujeme Vám veľa Božích milostí na prijatie sviatosti zmierenia.

Termíny sviatosti zmierenia:

Štvrtok – 17. 3. Od 15:30 do 17:00 hod. Veľký Folkmar
Piatok – 18. 3. Od 15:00 do 17:00 hod. Jaklovce
Sobota – 19. 3. Od 10:00 do 11:30 hod. Margecany
Od 15:00 do 17:30 hod. Kluknava
Nedeľa – 20. 3. Od 13:00 do 13:45 hod. Slovinky
Od 14:00 do 18:00 hod. Krompachy
Pondelok – 21. 3. Od 15:00 do 17:00 hod. Richnava
Od 15:00 do 17:00 hod. Hrišovce

Stretko – krížová cesta

Biblická olympiáda

Dňa 10.3.2016 sa zišli žiaci základných škôl a gymnázií, aby si porovnali svoje znalosti Biblie v rámci dekanátneho kola Biblickej olympiády 2016. V tomto roku sa tvorcovia otázok zamerali na dve knihy Svätého písma, a to 1. kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša. Spoločne súťažilo 11 družstiev. Za našu farnosť súťažilo družstvo z Jakloviec aj z Veľkého Folkmara.

Odpustenie ľady roztápa

Ak máme srdce ľadové, uzavreté a neprepustíme žiadne prejavy lásky, neprijímame odpustenie a nebudeme ani schopní odpustiť. Ako si môžeme srdcia udržiavať stále teplé? Mali by sme sa naučiť byť otvorenými pre druhých, vedieť sa ospravedlniť a prijímať odpustenia s láskou. Byť naklonení zmenám a veľkým Božím zásahom do našich životov…

Odpustením, slovom „prepáč” a inými skutkami lásky môžeme roztopiť aj naše srdcia a srdcia našich blízkych. Čím dlhšie necháme naše srdcia chladné, tým ťažšie ich môžeme roztopiť. Božiemu milosrdenstvu však ani to nie je nemožné. Ak budeme odpúšťať a prosiť o odpustenie, budeme zostávať v Božej milosti.

zdroj: http://www.svetovednimladeze.sk/milosrdny-rok/04-odpustenie

Pôstne stretká