Boh dopustí, aby sme niekedy upadli do nedokonalostí, lebo veľmi rád odpúšťa. (Green)
BO

Mesačné archívy: apríl 2016

Duchovná obnova

V dňoch 21. – 24. apríla 2016 sa v našej farnosti konala duchovná obnova po misiách. Viedli ju pátri františkáni. Ďakujeme im za povzbudenia, aby sme šírili Božiu lásku a milosrdenstvo i odpustenie všade, kde sme poslaní, kde sa pohybujeme: doma, v práci, v škole, medzi najbližšími. Boh chce len jedno – aby sme mu verili a milovali, ako verí on nám, pretože je Bohom lásky a milosrdenstva.

Milosrdný Otec

Buďte milosrdní

Vy ste soľou zeme a svetlom sveta

DOD v košickom kňažskom seminári

4.veľkonočná nedeľa sa nesie v duchu Dobrého Pastiera. V túto nedeľu otvárajú svoje brány všetky kňazské semináre, ktoré sa podieľajú na výchove „dobrých pastierov“. V tomto Roku milosrdenstva sme túto príležitosť využili aj my s deťmi zo Svetielka a navštívili sme Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Začali sme slávením svätej omše, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober. Neskôr sme sa nadýchali atmosféry jednoty, spoznali sme život bohoslovcov, dostali sme sa na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Nebolo to však len o vážnosti, ale aj o srande, pretože bohoslovci pre nás pripravili vtipný program popretkávaný súťažami a losovaním štedrej tomboly. Síce sme nevyhrali žiadnu hmotnú cenu, ale aj tak sme sa domov vrátili obohatení o množstvo zážitkov.

Duchovná obnova

V dňoch 21. – 24. 4. 2016 bude duchovná obnova ako obnova misií, ktoré sme prežívali minulého roka. Všetci sme veľmi srdečne pozvaní.

  JAKLOVCE VEĽKÝ  FOLKMAR
Štvrtok 

21.4.2016
 
Milosrdný Otec

18:00 sv. omša,

po sv. omši adorácia a modlitba za uzdravenie

17:00 sv. omša,

po sv. omši adorácia a modlitba za uzdravenie

Piatok      

22.4.2016

Buďte milosrdní

16:00 sv. omša pre deti

18:00 sv. omša a pomazanie olejom

17:00 sv. omša a pomazanie olejom

 

Sobota   

23.4.2016

Mária – spoločníčka na ceste

17:00 pobožnosť na cintoríne

18:00 sv.omša

17:00 pobožnosť na cintoríne

18:00 sv. omša

Nedeľa          

24.4.2016

Vy ste svetlo sveta

07:30 sv. omša

10:30 sv. omša

09:00 sv. omša

 

Stretko – Dobrý pastier