V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. (Hebr 12,4)
BO

Mesačné archívy: jún 2016

Primičná svätá liturgia v Kojšove

primicie

Stretko – Svätá Trojica

Stretko – Turíce