Kristus - Boh je vlasťou, kam kráčame. Kristus - človek je cestou, po ktorej kráčame. (sv.Augustín)
BO

Mesačné archívy: jún 2016

Primičná svätá liturgia v Kojšove

primicie

Stretko – Svätá Trojica

Stretko – Turíce