Žiadna z tvojich čností nie je hodnejšia obdivu a vďačnejšia, než milosrdenstvo. (Cicero)
BO

Mesačné archívy: jún 2016

Primičná svätá liturgia v Kojšove

primicie

Stretko – Svätá Trojica

Stretko – Turíce