Všetko na svete je obdivuhodné a zázračné, pre toho, kto má dobre otvorené oči. (J.O.yGasset)
BO

Mesačné archívy: august 2016

Ako pomôcť deťom rásť vo viere

Grow in Faith Logo 1Mnohí rodičia povedia, že deti vodili celé detstvo do kostola, ale v priebehu puberty či ranej dospelosti ich potomkovia svoju vieru opustili.

Prečo je to tak?

Jednoducho povedané – ich deti vieru nikdy nemali, nemali s Bohom vzťah, iba „chodili do kostola“. Títo mladí odišli preč a možno sa už nikdy nevrátia späť. Ich rodičia sú potom nešťastní: „Deti predsa chodili do katolíckej školy. Boli sme v kostole každú nedeľu. Viera bola pre mňa vždy dôležitá. Neurobil som všetko?“

viac na: http://zastolom.sk

Zo srdca Európy – Francúzsko 22.8 – 28.8.

articleÚmysly:
Za prezidenta François Hollande a predstaviteľov vlády, aby spravodlivo a múdro spravovali krajinu, podľa Božích princípov.
Za požehnanie pre všetky rodiny, ktoré stratili svojich blízkych a priateľov pri atentátoch.
Za pokoj v krajine.
Za vyliatie Ducha Svätého na Francúzsko, aby stále viac obyvateľov spoznávalo Boha ako dobrého Otca.

Letný lúč 2016

V týždni od 8. do 12 augusta sa konal tábor Letný lúč 2016. Zúčastnilo sa ho 28 detí, o ktoré sa staralo 6 animátorov. Pre deti bol pripravený pestrý program. Stretávali sa v skupinkách, pracovali v tvorivých dielňach, športovali, spievali, navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Smižanoch a katedrálu i biskupský úrad v Rožňave a strávili aj jednu noc v Centre. V tomto Svätom Roku milosrdenstva boli aktivity zamerané na konanie skutkov duchovného i telesného milosrdenstva.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tábora.

Zo srdca Európy – Fínsko 15.8 – 21.8.

articleÚmysly:

Za požehnanie pre prezidenta Sauli Niinistö a za všetkých predstaviteľov vlády, aby spravodlivo a múdro spravovali krajinu na základe Božích princípov.
Za prebudenie, aby stále viac obyvateľov tejto krajiny spoznávalo Otcovu lásku.
Za vznik nových kresťanských komunít a spoločenstiev.
Za všetkých obyvateľov, najmä mladých, ktorí bojujú s alkoholom.

 

Zo srdca Európy – Estónsko 8.8 – 14.8.

articleÚmysly:

Za prezidenta krajiny Toomasa Hendrika IIvesa, aby múdro spravoval túto krajinu.
Za požehnanie a rozvoj v oblasti ekonomiky.
Za vyliatie Ducha Svätého na všetkých obyvateľov Estónska.
Za obrátenia v krajine, aby stále viac Estóncov spoznalo, že Boh je milujúci Otec.
Za zmierenie, pokoj a zlepšenie vzťahov medzi Ruskou a Estónskou skupinou obyvateľstva.

Zo srdca Európy – Dánsko 1.8 – 7.8.

article

Úmysly:

Za kráľovnú Margarétu II., aby múdro spravovala krajinu a bola pre ňu požehnaním.
Za mladých ľudí v Dánsku, aby spoznali Boha ako Otca a aby svoju budúcnosť budovali na princípoch evanjelia.
Za ľudí, ktorí bojujú s alkoholom, aby spoznali že nádej a radosť pochádza zo vzťahu s Otcom.
Za vyliatie Ducha Svätého na krajinu.

Pozvánka na diecéznu púť do Fatimy

fatima