Krása je záhadná a strašná. Boh a diabol tam zápasia a bojiskom je ľudské srdce. (Dostojevskij)
BO

Mesačné archívy: október 2016

Stretko – Boháč a Lazár

Veľa ľudí Bibliu nečíta a ak aj áno, neveria tomu, že by mohli byť vážne  dôležité veci. Ale Pán Ježiš nás žiada, aby sme už tu na svete mysleli na svoju budúcnosť. Veľakrát pripomína, že len ten, kto verí v Pána Ježiša a kto koná dobro, môže byť spasený. Lakomci, zlodeji a rôzni sebci, ktorí nečinia pokánie a nepolepšia sa, nikdy do Božieho kráľovstva nevojdú ale dopadnú ako boháč z Ježišovho príbehu.

Musíme už na zemi žiť tak, aby sme sa raz dostali do neba. Iba ten, kto s Pánom Ježišom žil tu, bude môcť pri ňom byť aj v nebi.

Párty všetkých svätých

party

Zo srdca Európy – Luxembursko – 10.10. – 16.10.

luxeburskoZa veľkovojvodu Henricha I., aby spravodlivo a múdro viedol krajinu.
Za vyliatie Ducha Svätého na krajinu.
Za kresťanov v krajine, aby svojou živou vierou vydávali svedectvo o vzkriesenom Ježišovi.
Za jednotu a úctu medzi obyvateľmi a prisťahovalcami v krajine.
Za tých, ktorí bojujú so závislosťami, aby spoznali živého Boha, ktorý, láme okovy závisloti.

Zo srdca Európy – Lotyšsko – 3.10. – 9.10.

lotysskoÚmysly:

Za prezidenta Lotyšska Raimondsa Vējonisa, aby spravodlivo a múdro viedol krajinu, ktorá mu bola zverená.
Za jednotu všetkých kresťanov v krajine, aby nehľadali rozdiely, ale to čo ich spája.
Za vyliatie Ducha Svätého na krajinu.
Za požehnanie pre mladú generáciu, aby spoznala Boha ako dobrého Otca.
Za pokoj medzi ruskou skupinou obyvateľstva, ktorá žije na území Lotyšska a domácimi obyvateľmi.