Drž ma, Pane, lebo ťa zradím horšie ako Judáš! (sv.Filip Neri)
BO

Mesačné archívy: november 2016

Zo srdca Európy – Slovinsko – 28.11. – 4.12.

slovinskoÚmysly:

Za prezidenta krajiny Boruta Pahora, aby spravodlivo a múdro viedol krajinu na základe Božích princípov.
Za vyliatie Ducha Svätého na Slovinsko.
Za kresťanov k krajine, aby boli svedectvom o Bohu ktorý je bezpodmienečná láska.
Za živú vieru a nové obrátenia v krajine.
Za zlepšenie ekonomickej situácie v krajine.
Za jednotu a úctu medzi obyvateľmi krajiny.

Stretko – adventné kalendáre

História adventného kalendára začína v 19. storočí.

Prvý známy ručne vyrobený adventný kalendár je z roku 1851. Dovtedy si ľudia robili kriedou po stene čiary za každý deň v decembri až do Štedrého dňa. Prvý tlačený kalendár vyrobil nemecký tlačiar Later Lang v roku 1908, bol však bez otváracích okienok – nazval ho Mníchovský Vianočný kalendár.

V roku 1921 však Lang vyrobil adventný kalendár aj s malými okienkami na otváranie. Okienka naplnené čokoládou však boli v predaji až v roku 1958. Takýmto adventným kalendárom sa tešia hlavne deti, ktoré si každý deň otvoria jedno okienko, z ktorého si vytiahnu nejakú tú maškrtu.

Na stretku sme tiež vyrábali netradičné adventné kalendáre. Do batôžka z krepového papiera sme zabalili malé sladkosti a zvesili ich na konárik. Dúfame, že všetkým deťom takto čas do narodenia Ježiška ubehne rýchlejšie 😉 . 

Modlitba za birmovancov

V našej farnosti sa začala príprava na sviatosť birmovania, preto Vás prosíme o modlitbu za našich birmovancov.

Duchu Svätý, Teba nám poslal Ježiš Kristus
ako dar večného Otca na naše posvätenie
a posilu v kresťanskom živote.
Tvoja milosť chráni a sprevádza celú cirkev i našu farnosť.

Udeľ novým a zvláštnym spôsobom
svoje dary i našim birmovancom,
aby prijali Krista plne do svojho života,
aby sa dokázali navzdory všetkým pokušeniam
rozhodovať pre dobro,
aby vedeli otvorene brániť a hlásať vieru,
a tak pomáhali budovať a šíriť jeho kráľovstvo.

Panna Mária, vypros nám všetkým,
aby sa stali podľa tvojho vzoru učenlivými žiakmi
v škole Ducha Svätého
a dokázali svoju vieru vyznávať slovom i životom. Amen.

Párty všetkých svätých 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V nedeľu, 30.októbra 2016, stretko Svetielko farnosti Jaklovce po druhýkrát pripravilo pre katolícke rodiny akciu s názvom ,,Párty všetkých svätých“.  Podobné aktivity vznikajú nepochybne aj v iných farnostiach a niektorými z nich sme sa inšpirovali. Bola to príležitosť ukázať deťom, že aj tekvice, masky či sviečky sa dajú použiť na konanie dobra a tiež snaha, zvlášť v tomto období, zamerať našu pozornosť na nebo, na svätých a dušičky, na ktoré si spomíname. Nemali by sme zabudnúť, že svätí nám pomáhajú a na ich príhovor sa udialo veľa uzdravení tela i duše.

Continue reading “Párty všetkých svätých 2016” »

Zo srdca Európy – Rumunsko – 21.11.-27.11.

rumunskoÚmysly:

Za prezidenta Klausa Iohannisa a vládu, aby spravodlivo a múdro viedli krajinu.
Za ekonomický rozvoj v krajine.
Za všetkých kresťanov v krajine, aby spoznali Boha ako milujúceho Otca.
Za všetkých občanov Rumunska, ktorí odišli do zahraničia za prácou, aby ich rodiny netrpeli a neprišlo rozdelenie.