Kto nemiluje, ostáva v smrti. (1 Jn 3,14)
BO

Mesačné archívy: december 2016

Betlehem

V tomto roku sa v našej obci prvýkrát môžeme tešiť z betlehema so sochami v životnej veľkosti a živými ovečkami. Vznikol na podnet poslancov obecného zastupiteľstva s podporou obce Jaklovce a pomocou viacerých dobrovoľníkov. Všetkým vyslovujeme úprimné: Pán Boh zaplať!

Dobrotivý Bože,
prosíme ťa, nech sa tento betlehem stane radosťou kresťanskej rodiny.
Tento obraz tajomstva vtelenia nech udržuje vieru rodičov a dospelých,
nech oživujú nádej detí
a vo všetkých nech zveľaďuje lásku.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Narodil sa Kristus, Pán!

Ježiško, zrodený v jasličkách, ty si sa narodil z lásky k nám. Ty si Láska. Ty si naše svetlo a naša spása. Ty si naša nádej. Urob nás nástrojom svojej lásky. Prosím ťa, zapáľ naše chladné srdcia, nech cez nás svieti tvoje svetlo na iných ľudí.

Nech sa Vám srdce naplní hlbokým pokojom a nekonečnou dôverou v práve narodeného Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám narodil v biede a tichosti, aby sa stal pre nás spásou a prameňom nekonečnej radosti a nádeje, aby nás opäť priviedol domov k svojmu a nášmu Otcovi, k večnému a milosrdnému Bohu.

Tím tvorcov Vašej farskej stránky

Adventné tvorivé dielne

Dňa 17.12.2016 sa v našom Katechetickom centre, v spolupráci so Základnou školou, konali adventné tvorivé dielne. Piekli sme oblátky, zdobili medovníčky, vyrábali pohľadnice, obálky, vianočné hviezdy i čiapočky na vianočný stromček. Dokonca sme aj piekli vianočný papier. 🙂 Výrobky si deti odniesli domov alebo ich darovali do burzy. Ďakujeme všetkým, prišli tvoriť. A ďakujeme aj tým, čo svoj voľný čas venovali deťom.

Adventné tvorivé dielne

Vianočná svätá spoveď

Štvrtok – 15. 12. 15:0017:00 Veľký Folkmar
Piatok – 16. 12. 15:0017:00 Jaklovce
Sobota – 17. 12. 09:0011:00 Margecany
15:0017:30 Kluknava
Nedeľa – 18. 12. 13:00 13:45 Slovinky
14:0018:00 Krompachy
Pondelok – 19. 12. 15:0017:00 Richnava
15:0017:00 Hrišovce

Zo srdca Európy – Španielsko – 12.12. – 18.12.

Úmysly:

Za kráľa Filipa VI., aby spravodlivo a múdro viedol krajinu, ktorá mu bola zverená.
Za kresťanov v krajine, aby boli svedectvom živého Krista.
Za požehnanie v oblasti ekonomiky, aby sa v tejto oblasti uplatňovali Božie princípy.
Za požehnanie a ochranu pre všetkých turistov, ktorí navštevuj Španielsko.
Za požehnanie pre mladých, aby spoznali živého Boha už v mladom veku a vedeli tak nastaviť svoju budúcnosť na základe Božích princípov.

Zo srdca Európy – Spojené kráľovstvo – 5.12.-11.12.

ukÚmysly:

Za kráľovnú Alžbetu II. a premierku Theresu Mayovú, aby múdro viedli a spravovali svoju krajinu.
Za jednotu obyvateľov, lásku a pokoj medzi nimi. Aby výsledok referenda nespôsoboval rozdelenie.
Za rokovania s EÚ, aby prebehli v pokoji a láske na oboch stranách.
Za všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do Veľkej Británie za prácou, za požehnanie pre ich rodiny a blízkych, ktorých zanechali doma.
Za vyliatie Ducha Svätého na Britov, aby znovu spoznali Boha ako blízkeho a milujúceho Otca.

Birmovanci – rozvrh

Rozvrh stretnutí

1.skupina – Jaklovce piatok – nepárny týždeň
2.skupina – Jaklovce piatok – párny týždeň
3.skupina – Veľký Folkmar sobota – párny týždeň