Pane, keď už ja nemôžem byť svätý, daj, aby aspoň jeden z nás bol svätý. (Taizé)
BO

Mesačné archívy: máj 2017

Biblická olympiáda – video