Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch. (sv.Terezka)
BO

Mesačné archívy: máj 2017

Biblická olympiáda – video