Kto z človeka vyláka úsmev, začína mu otvárať bránu do neba. (G.Moser)
BO

Mesačné archívy: júl 2017

Púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej

Podrobnejšie informácie na stránke farnosti Smolník.

Sochy

Jednou zo sprievodných akcií, ktorou obec Jaklovce prispela k atraktivite XIX. ročníka kynologického dňa organizovaného 8. až 9. júla 2017, bola ukážka šikovnosti dvoch umeleckých rezbárov Adama BAKOŠA z Lieskovian a Miroslava TRNOVSKÉHO z obce Kalameny.

Z troch pňov zrezaných starých líp na Pekárenskej ulici  v priebehu dvoch dní  pomocou motorových píl vytvorili tri sochy. Sochu medveďa, ktorý je súčasťou erbu našej obce, sv. Antona Pustovníka – patróna našej farnosti a anjela – nebeskej bytosti, prostredníka medzi Bohom na jednej strane a ľuďmi a svetom na druhej strane. Tieto sochy budú skrášľovať časť našej obce, ktorou vedie cesta do kostola.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o tieto diela.

 

Privítanie nového duchovného otca

S radosťou vítame v našej farnosti nového duchovného otca Jozefa Bednárika, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Kokava na Rimavicou.

Duchovný otec Jozef,
       v evanjeliu dnešného dňa hovorí Pán Ježiš apoštolom: “Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.” Ďakujeme Pánu Bohu, že na nás nezabúda a že ho môžeme prijať prostredníctvom Vás. Pri tejto príležitosti Vás chceme uistiť, že sa budeme snažiť byť nápomocní, pomáhať Vám a myslieť na Vás aj v našich modlitbách.
      Vitajte a cíťte sa v našej farnosti ako doma!

 

Rozlúčka s duchovným otcom Ivanom

V živote človeka neexistujú náhody, existuje len a len Božie riadenie. Veríme, že takýmto Božím riadením si  Pán Ježiš pred 7 rokmi priviedol do našej farnosti duchovného otca Ivana. Teraz nastal čas odchodu do inej farnosti.
 
Drahý duchovný otec Ivan,
      počas týchto siedmich rokov sme toho spolu zažili a prežili veľa. Ďakujeme za Váš láskavý, ľudský prístup ku každému z nás, za všetky odslúžené sväté omše, zvlášť za detské, na ktorých ste sa osobitným spôsobom priblížili a prihovárali deťom. Ďakujeme za všetky udelené sviatosti, rôzne akcie, povzbudivé slová i cenné rady, za opravu farskej budovy a zveľadenie kostolov i Katechetického centra.
      Do ďalšieho Vášho pastoračného pôsobenia Vám vyprosujeme veľa Božích milostí, darov Ducha Svätého i osobitnú ochranu Panny Márie. Budeme na Vás naďalej pamätať aj v našich modlitbách.
      Ďakujeme!
veriaci z Jakloviec a Veľkého Folkmara