Dobrý Boh je nežnejší ako matka. (sv.Terezka)
BO

Mesačné archívy: december 2017

Rozpis koledy – Jaklovce

2.1.- utorok Jaklovce 15:00 Požiarnická, Kostolná, Záhradná Potočná, Rybničná,
3.1.– streda Jaklovce 14:30 Stará – spodná časť, Nábrežná
6.1.– sobota Jaklovce 14:30 Okružná
7.1.– nedeľa Jaklovce 13:30 Školská, Skaličná, Benátska
10.1.–streda Jaklovce 15:00 Jarčeková, Kopaná, Úvozná
11.1.– štvrtok Jaklovce 15:00 Nová, Obchodná
12.1.– piatok Jaklovce 15:00 Stará – vrchná časť,
14.1.– nedeľa Jaklovce 13:30 Vodárenská

Ďakovná pobožnosť

Jasličková pobožnosť – Veľký Folkmar

Na sviatok sv. Štefana o 13.30 sme sa zišli v Kostole sv. Michala archanjela vo Veľkom Folkmari, aby sme sa zúčastnili jasličkovej pobožnosti. Deti nám s veľkým nadšením a presvedčivým vystúpením priblížili udalosti narodenia Ježiša spred 2000 rokov. Celé vystúpenie popretkávané piesňami a koledami, zakončené poklonou a eucharistickým požehnaním bolo pre všetkých zúčastnených ďalším krásnym vianočným darčekom.
Pán Boh zaplať deťom, pánu farárovi a Evke Bérešovej, ktorí obetovali svoj čas pri nácviku tejto jasličkovej slávnosti.

Jasličková pobožnosť – Jaklovce

Stretnutie pri betleheme

Na sviatok Narodenia Pána, po polnočnej svätej omši, sa občania našej obce, v hojnom počte, stretli pri betleheme. Všetkých prítomných privítal starosta obce, Matúš Fedor i duchovný otec Jozef. Atmosféru svojimi spevmi spríjemnili folklórne skupiny Červená chustečka a Sašina spolu s muzikantmi.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k slávnostnej atmosfére tohto sviatočného dňa.

Narodil sa Boží Syn!

Nech sa svetlo Vianoc, žiariace z betlehemských jasiel, stane hviezdou vo Vašom živote.

Nech sa Vám srdce naplní hlbokým pokojom a nekonečnou dôverou v práve narodeného Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám narodil v biede a tichosti, aby sa stal pre nás spásou a prameňom nekonečnej radosti a nádeje.

Nech Vás narodený Boží Syn privedie domov k svojmu a nášmu Otcovi, k večnému a milosrdnému Bohu.

Požehnané vianočné sviatky a veľa Božích milostí v novom roku praje

d.o. Jozef a tím tvorcov farskej stránky

Vianočný koncert

Biblická nedeľa

Aj naša farnosť sa zapojila do slávenia Biblickej nedele. Jedna svätá omša bola venovaná zvlášť deťom a mládeži. Pre deti bola pripravená tiež katechéza a tvorivé dielne v Pastoračnom centre. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili.

Odprosujúca pobožnosť na sviatok Krista Kráľa