Dobrý Boh je nežnejší ako matka. (sv.Terezka)
BO

Mesačné archívy: máj 2018

Vigília Zoslania Ducha Svätého