Buď práve tak ochotný trpieť, ako radovať sa. (Kempenský)
BO

Mesačné archívy: máj 2018

Vigília Zoslania Ducha Svätého