Nebojme sa robiť chyby a dať iným právo na chybu. (P.Rosso)
BO

Mesačné archívy: december 2018

Jasličková pobožnosť a koncert – Jaklovce

Vianoce nie sú len o darčekoch. To, čo sa na Vianoce naozaj stalo, sme si pripomenuli jasličkovou pobožnosťou a koncertom Chrámového zboru sv. Antona Pustovníka na sviatok sv. Štefana v kostole v Jaklovciach. Zapojili sa deti, mládež, dospelí, hudobníci i speváci. Básňami a piesňami pred Sviatosťou oltárnou nám účinkujúci priblížili nielen príchod Pravého Svetla, ktoré prišlo na svet, Svetla, ktoré prežiari každú temnotu nášho srdca, ale aj blízkosť samotného Boha v chudobných, núdznych, biednych a osamelých. Všetkým, ktorí účinkovali alebo sa venovali príprave jasličkovej pobožnosti a koncertu srdečne ďakujeme.

Narodil sa Boží Syn, Spasiteľ!

Nech sa svetlo Vianoc, žiariace z betlehemských jasiel, stane hviezdou vo Vašom živote.

Nech sa Vám srdce naplní hlbokým pokojom a nekonečnou dôverou v práve narodeného Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám narodil v biede a tichosti, aby sa stal pre nás spásou a prameňom nekonečnej radosti a nádeje.

Nech Vás narodený Boží Syn privedie domov k svojmu a nášmu Otcovi, k večnému a milosrdnému Bohu.

Požehnané vianočné sviatky a veľa Božích milostí v novom roku praje

d.o. Jozef a tím tvorcov farskej stránky

Jasličkové pobožnosti a koncerty

Pozývame vás na jasličkové pobožnosti a koncerty, ktoré sa budú konať:

– jasličková pobožnosť Veľký Folkmar 25.12.2018 o 15:00
– jasličková pobožnosť Jaklovce 26.12.2018 o 15:00
– koncert Jaklovce 26.12.2018 po jasličkovej a 30.12.2018 po druhej sv. omši

Modlitby za otca biskupa

Prosíme všetkých, aby vo svojich modlitbách pamätali na otca biskupa Stanislava a vyprosovali mu pomoc v chorobe.