Všetko na svete je obdivuhodné a zázračné, pre toho, kto má dobre otvorené oči. (J.O.yGasset)
BO

Mesačné archívy: máj 2019

Rekolekcie – Veľký Folkmar

Svetielko na výlete – Prešov

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

V týždni 6. – 12. mája 2019 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

“Vždy si pamätajte, že tým, ktorí zanechajú siete a loďku, aby ho nasledovali, Pán sľubuje radosť nového života, ktorá vrchovato napĺňa srdce a oduševňuje na ceste.” (sv.o. František)

Continue reading “Týždeň modlitieb za duchovné povolania” »