Žiadna z tvojich čností nie je hodnejšia obdivu a vďačnejšia, než milosrdenstvo. (Cicero)
BO

Mesačné archívy: marec 2020

FARSKÉ OZNAMY

1.Všetky sv. omše, aj ďalší program, ako sú adorácie, večeradlo, deviatniky, aj naďalej budú vysielané cez obecný Infokanál.

2. Spovedanie:
Jaklovce: Pondelok od 6.45 do 7.20, Streda od 16.45 – 17.20, v Kaplnke Jána Nepomuckého
Veľký Folkmar: Sobota od 15.15 – 15.45

3. Spovedanie chorých:
Návšteva kňaza vo Vašej domácnosti, je na Vašom rozhodnutí, je na Vašom rozhodnutí. Prosím všetci, ktorí chcete sv. spoveď a sv. prijímanie nahláste to p. Lukáčovej v Jaklovciach a p. kostolníčke Kollárovej vo Veľkom Folkmari.
Jaklovce: Štvrtok a piatok v tradičnom čase.
Veľký Folkmar: Štvrtok v tradičnom čase.

Continue reading “FARSKÉ OZNAMY” »

Krížová cesta otca biskupa Stanislava

Dávame do pozornosti krížovú cestu otca biskupa Stanislava a povzbudzujeme v tejto dobe k modlitbe. Krížová-cesta-Mons.-Stanislav-Stolárik

Liturgia domácej cirkvi – pre rodiny a v našich rodinách

Drahí bratia a sestry.

            V týchto dňoch, keď ste ako rodiny doma a nemôžete byť prítomní na sv. omšiach, si ako kňaz uvedomujem dar Vašej prítomnosti i to, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.

            Vy rodiny si v tomto čase môžete viac uvedomiť to, že ste aj domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby (Posvätného ruženca, Litánií, Deviatnikov, Krížovej cesty), z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.

            Ako Váš duchovný pastier, Vám rodinám ponúkam “Liturgiu domácej cirkvi,” na 4. pôstnu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbudzujem Vás, aby ste sa spoločne stretávali nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri Vašej spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf

            Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk

Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac informácií: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)

 

S prianím požehnaných dní,

                                                                                               Váš duchovný otec Jozef Bednárik

 

Výzva otca biskupa Stanislava

Náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik adresuje všetkým farnostiam výzvu na modlitbu, ktorú si v plnom znení prečítajte TU.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Biskupi povzbudzujú veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom a zároveň všetkých pozývajú k modlitbám.

Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”
 
V prípade potreby zaopatrenia alebo pohrebu kontaktujte farský úrad.
 
Vyhlásenie si v pôvodnom znení prečítajte tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023