Pane, keď už ja nemôžem byť svätý, daj, aby aspoň jeden z nás bol svätý. (Taizé)
BO

Mesačné archívy: marec 2020

Krížová cesta otca biskupa Stanislava

Dávame do pozornosti krížovú cestu otca biskupa Stanislava a povzbudzujeme v tejto dobe k modlitbe. Krížová-cesta-Mons.-Stanislav-Stolárik

FARSKÉ OZNAMY – aktualizované

  1. Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. „Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše
    víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“
  2. Milí bratia a sestry! Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu i prijaté mimoriadne opatrenia štátu Vás prosím, aby ste akceptovali základnú prevádzku farského úradu v krízovom režime. Preto sa na Vás obraciam s prosbou, aby ste podľa možností využívali pri riešení vzniknutých potrieb poštovú a elektronickú formu komunikácie emailom resp. prostredníctvom telefonického spojenia 053 / 4894297. Pri potrebe osobného riešenia  priamo na farskom úrade, Vás prosím o dohodnutie osobného stretnutia. Emailová adresa: jaklovce@burv.sk

Continue reading “FARSKÉ OZNAMY – aktualizované” »

Liturgia domácej cirkvi – pre rodiny a v našich rodinách

Drahí bratia a sestry.

            V týchto dňoch, keď ste ako rodiny doma a nemôžete byť prítomní na sv. omšiach, si ako kňaz uvedomujem dar Vašej prítomnosti i to, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.

            Vy rodiny si v tomto čase môžete viac uvedomiť to, že ste aj domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby (Posvätného ruženca, Litánií, Deviatnikov, Krížovej cesty), z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.

            Ako Váš duchovný pastier, Vám rodinám ponúkam “Liturgiu domácej cirkvi,” na 4. pôstnu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbudzujem Vás, aby ste sa spoločne stretávali nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri Vašej spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf

            Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk

Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac informácií: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)

 

S prianím požehnaných dní,

                                                                                               Váš duchovný otec Jozef Bednárik

 

Výzva otca biskupa Stanislava

Náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik adresuje všetkým farnostiam výzvu na modlitbu, ktorú si v plnom znení prečítajte TU.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Biskupi povzbudzujú veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom a zároveň všetkých pozývajú k modlitbám.

Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”
 
V prípade potreby zaopatrenia alebo pohrebu kontaktujte farský úrad.
 
Vyhlásenie si v pôvodnom znení prečítajte tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023