Kto miluje blížneho, dôsledkom je, že miluje samo milovanie. Boh je však milovanie. Dôsledkom teda je, že zvlášť Boha miluje. (sv.Augustín)
BO

Mesačné archívy: máj 2020

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb

Informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020.
„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť od 6. mája 2020 je už možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií aj nášho obecného Infokanálu, podľa zverejneného programu.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť Vaše zdravie.

Continue reading “Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb” »

Zjednotenie v modlitbe mariánskej pobožnosti – otec biskup Stanislav

Otca biskup Stanislav pozýva k zjednoteniu v modlitbe mariánskej pobožnosti v máji. Text samotnej pobožnosti ako i ďalšie usmernenia nájdete v nasledujúcich linkoch:

http://new.burv.sk/2020/04/28/marianska-poboznost-na-maj-2020-a-obraz-roznavskej-panny-marie/

http://new.burv.sk/2020/04/26/modlime-sa-spolu-s-mariou/

http://new.burv.sk/2020/04/28/modlime-sa-spolu-s-pannou-mariou/