Krížová cesta 2020

V nedeľu 13.septembra 2020 sme sa už po desiatykrát stretli na krížovej ceste, ktorá sa začala o 14.00 pri základnej škole.

Aj keď jednotlivé zastavenia krížovej cesty v prírode nie sú vizuálne, mali sme možnosť v spoločnej modlitbe rozjímať o utrpení a smrti Ježiša Krista. 

Precítili sme, hlavne tí skôr narodení, námahu a pot stekajúci po tvári, čo je iba maličký zlomok toho, čo za nás podstúpil Spasiteľ.  Za slnečnej oblohy, v lone prírody, na vrchu pri kríži nám povzbudivé slová duchovného otca a prijatie živého Ježiša v sviatosti,  dodali silu do ďalších dní.