Nová krížová cesta

Po desaťročnej tradícií putovania ku krížu nad dedinou, sa zrodila myšlienka vybudovať zastavenia krížovej cesty v obci. S požehnaním nášho duchovného otca, finančným príspevkom Ružencového spoločenstva na drevo a šikovnými rukami pána Jozefa Dorku sa začalo dielo realizovať.

Duchovný otec zabezpečil krásne zastavenia na kríže. Naši zdatní dôchodcovia sa prejavili schopnosťou a pracovitosťou a s nadšením pristupovali ku všetkým  prácam. Veľmi dobrá spolupráca bola zo strany pána starostu obce Matúša Fedora, ktorý promptne zabezpečil každú požiadavku.

Scenériu pri novej studni dopĺňa nádherný obraz  Pána Ježiša a Samaritánky na múre vchodovej brány, nového oplotenia Pastoračného Centra Krista Kráľa.  Náš duchovný otec zabezpečil krásnu sochu Krista Kráľa, ktorá sa vypína na podstavci v areáli, akoby On sám dohliadal na toto dielo ľudských rúk.

Na sviatok  Povýšenia svätého kríža  duchovný otec Jozef Bednárik požehnal novú krížovú cestu a pomodlili sme sa modlitbu krížovej cesty. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie po skončení slávnostnej svätej omše, bola požehnaná socha Krista Kráľa a obraz Pána Ježiša a Samaritánky. 

Všetkým , ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prácach a prispeli na výstavbe krížovej cesty a úprave prostredia patrí veľké „Pán Boh zaplať“.

Chráňme si toto dielo, ktoré bolo Božou pomocou zhotovené a zanechajme neporušené budúcim generáciám. Nech im slúži na  obohatenie ich duchovného života. Kiež by ňou kráčalo veľa ľudí a uvažovali o utrpení nášho pána Ježiša Krista a tak nachádzali posilu na ceste životom k večnému cieľu. Nech Kristus Kráľ chráni našu obec/farnosť a nech kraľuje v našich životoch, v našich srdciach.