Slávenie verejných bohoslužieb od 19.4.2021

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby.

Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky:

Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2.

  • Počet osôb, ktoré môžu byť účastní sv. omše (alebo iných obradov) v obidvoch kostoloch v Jaklovciach a vo Veľkom Folkmari je 14 osôb.
  • Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
  • Pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu
  • „Kvôli limitovanej účasti – budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete,“ dodal predseda KBS.

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:

– vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom.

– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky

– obradov nech sa nezúčastňujú osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– sväté prijímanie sa i naďalej podáva iba na ruku

– obrad pokoja – zakazuje sa podávanie rúk

– keďže kapacitne je účasť obmedzená, prosím o prestriedanie na sv. omšiach

rodina, ktorej bude slúžený úmysel sv. omše sa môže zúčastniť v počte 4 osôb. Počet osôb je potrebne nahlásiť p. Uličnej K. alebo Hrickovej M. v Jaklovciach a p. kostolníčke vo Veľkom Folkmari.

povzbudzujem aj k účasti na modlitbe svätého ruženca so začiatkom 40 minút pre začatím každej sv. omše

– po každej sv. omši budem rozdávať aj naďalej sv. prijímanie tým, ktorí ste neboli účastní sv. omše

– po rozdávaní sv. prijímania, bude možnosť zapísať účasť na sv. omšiach v jednotlivé dni (ak sa niekto nahlási a nebude môcť prísť, nech si nájde za seba  náhradu)

Prosím o vzájomnú úctu, ohľaduplnosť, rešpektovanie pravidiel KBS, vlády, ako aj miestnych pravidiel a usporiadateľov.

d.o. Jozef