Odpustová slávnosť v Úhornej

Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Rožňava a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník nás pozývajú na diecéznu púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej v dňoch 7.8. – 8.8.2021.