Svätý Otec na Slovensku

Harmonogram návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku:

Nedeľa 12. septembra 2021

Bratislava

15:30Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave
15:30Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave
16:30Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave – Príhovor Svätého Otca
17:30Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Pondelok 13. septembra 2021

Bratislava

09:15Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave
09:30Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v „Zlatom salóne“ Prezidentského paláca v Bratislave
10:00Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave – Príhovor Svätého Otca
10:45Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave – Príhovor Svätého Otca
15:00Stretnutie predsedu vlády s predstavenými Štátneho sekretariátu
16:00Súkromná návšteva centra „Betlehem“ v Bratislave
16:45Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave – Príhovor Svätého Otca
18:00Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
18:15Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Utorok 14. septembra 2021

Bratislava – Košice – Prešov – Košice – Bratislava

08:10Odlet do Košíc
09:00Prílet na letisko v Košiciach
10:30Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove – Homília Svätého Otca
16:00Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach – Pozdrav Svätého Otca
17:00Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach – Príhovor Svätého Otca
18:30Odlet do Bratislavy
19:30Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Streda 15. septembra 2021

Bratislava – Šaštín – Bratislava

9:10Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne – Homília Svätého Otca
13:30Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
13:45Odlet do Ríma