Láska je veľká vec a vôbec veľké dobro; ona jedine uľahčuje každé bremeno a oddane znáša všetky protivenstvá. (Kempenský)
BO

Kázeň o. Kuffu

Pozrite si hodnotnú kázeň o.Kuffu, ktorá sa uskutočnila v konkatedrále sv.Mikuláša v Prešove 4.2.2015.

Nie je možné pridávať komentáre.