Keď ťa Boh stvoril, urobil ťa milujúcim. (M.Nels)
BO

Zo srdca Európy – Francúzsko 22.8 – 28.8.

articleÚmysly:
Za prezidenta François Hollande a predstaviteľov vlády, aby spravodlivo a múdro spravovali krajinu, podľa Božích princípov.
Za požehnanie pre všetky rodiny, ktoré stratili svojich blízkych a priateľov pri atentátoch.
Za pokoj v krajine.
Za vyliatie Ducha Svätého na Francúzsko, aby stále viac obyvateľov spoznávalo Boha ako dobrého Otca.

Nie je možné pridávať komentáre.