Poslúchať znamená ísť do neba na pleciach druhého. (sv.Mária Magd.Postalová)
BO

Odprosujúca pobožnosť

Nie je možné pridávať komentáre.