Kde býva láska, tam býva Boh. (sv.Augustín)
BO

Adventná aktivita pre deti

adventný kalendárAdvent je očakávanie toho, čo má prísť.  Očakávať však neznamená čakať so založenými rukami. Najväčšou našou starosťou má byť, aby Boh bol v našom srdci, v našom dome, v našej rodine, v našom živote.

Aj my, deti našej farnosti, sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša. Svojimi dobrými skutkami, modlitbou a účasťou na sv.omšiach pripravujeme preňho naše srdcia. Pridajte sa k nám a pripravte spolu s nami Ježiškovi jasličky. Za každý dobrý skutok, modlitbu a účasť na sv.omši môžete do jasličiek vložiť jedno stebielko slamy. Za účasť na rorátnej sv.omši môžete vložiť až tri stebielka.

Ďakujem Ti, Pane, že si mi daroval život. Prosím Ťa, pomôž mi ho dobre prežiť a požehnaj tiež celý advent. Chcem sa počas neho pripraviť na Vianoce – na Tvoj príchod. Prosím, pomôž mi dobre prežiť celý môj život, aby som sa s Tebou mohol radovať v nebi naveky vekov.

Nie je možné pridávať komentáre.