Láska, ktorá nevie odpúšťať, nie je pravá. (L.Simajchl)
BO

Adventná aktivita

V tomto roku sme opäť pripravili aktivity pre deti. Podľa veku detí sme ich rozdelili do dvoch skupín.

1.skupina: škôlka + 1. a 2.ročník ZŠ
– plagátik: ČO SA STALO V BETLEHEME na vymaľovanie podľa zadaných úloh

2.skupina: od 3.ročníka ZŠ
– plagátik: UPRACME SRDCE PÁNOVI – na plagátik je potrebné zapisovať odpovede na otázky, ktoré budú zverejnené na farskej internetovej stránke. Vždy budú zverejnené len úlohy na daný týždeň, v nedeľu sa zmenia na nové. Preto je potrebné stránku sledovať. Úlohy sa budú týkať čítaní, žalmov a evanjelií na daný deň. Za každú správnu odpoveď môžete získať jeden bod.
K dobrej adventnej príprave ale patrí aj častá účasť na svätej omši. Za každú svätú omšu môžete získať nálepku do hracieho plánu, jedna nálepka znamená tiež jeden bod do koncového hodnotenia.

Plagátiky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Vyplnené ich treba vrátiť do sakristie do 27.12.2015.

Nie je možné pridávať komentáre.