Čo sa teda bojíš vziať na seba kríž, keď je to cesta do Kráľovstva? (Kempenský)
BO

Akatist k Bohorodičke a sviatok sv. Antona Pustovníka – 17.január 2019

Vo štvrtok, 17. januára 2019, bola pre našu obec a v našom chráme odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka. Slávnostným kazateľom bol gréckokatolícky kňaz o. Martin Pavuk, rodák z filiálnej obce Kojšov a farár v neďalekých Helcmanovciach. V homílii nás vyzval k modlitbe podľa vzoru sv. Antona, lebo keď sa prestaneme modliť, sme náchylnejší k hriechom, skôr podľahneme pokušeniam.

Pred sv. omšou bol, ako súčasť  novény k Madona z Jakloviec, Akatist k Bohorodičke a počas sv. omše a po nej svojim spevom túto slávnosť okrášlil Kňazský zbor sv. Jakuba. O tomto zbore nám otec Martin Pavuk napísal:

„Zbor sv. Jakuba pozostáva z kňazov košickej eparchie i prešovskej archieparchie, ktorí po opustení brán seminára a zboru sv. Romana Sladkopevca nechceli zakopať talent, ktorý im nadelil Pán.
Patrónom zboru je Jakub, Pánov brat, prvý jeruzalemský biskup. Stretávajú sa v miestach ich pôsobenia spolu s ich rodinami, čím vytvárajú spoločenstvo, v ktorom zdieľajú podobné starosti
i radosti. Fungujú už 18 rokov, počas ktorých sa rozšírilo toto spoločenstvo o nových členov, ako aj o malých pokračovateľov. Stalo sa už tradíciou, že každoročne organizujú a spevom sprevádzajú  starobylú Liturgiu sv. Jakuba v rôznych mestách oboch eparchií. Rovnako pripravujú veľkopôstne,  veľkonočné i vianočné koncerty spojené s katechézou. Spolu s významnými umelcami organizovali po celom Slovensku hudobno-slovné pásmo Zázrak v údolí Cova da Iria k stému výročiu fatimských zjavení. Pre televíziu LUX nahrali 3 akatisty.  
Túžbou je zachovať toto spoločenstvo, napriek mnohým povinnostiam daným ich pastoráciou.“

Nech nás všetkých táto Novéna k Madone z Jakloviec, ako aj odpustová slávnosť, duchovne obohatí a povzbudí  k hlbšiemu prežívaniu našej viery.

Všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto slávností úprimné Pán Boh zaplať.

Duchovný otec Jozef

Nie je možné pridávať komentáre.