Modlitba je myslieť na Boha s láskou. (XY)
BO

FARSKÉ OZNAMY

1.Všetky sv. omše, aj ďalší program, ako sú adorácie, večeradlo, deviatniky, aj naďalej budú vysielané cez obecný Infokanál.

2. Spovedanie:
Jaklovce: Pondelok od 6.45 do 7.20, Streda od 16.45 – 17.20, v Kaplnke Jána Nepomuckého
Veľký Folkmar: Sobota od 15.15 – 15.45

3. Spovedanie chorých:
Návšteva kňaza vo Vašej domácnosti, je na Vašom rozhodnutí, je na Vašom rozhodnutí. Prosím všetci, ktorí chcete sv. spoveď a sv. prijímanie nahláste to p. Lukáčovej v Jaklovciach a p. kostolníčke Kollárovej vo Veľkom Folkmari.
Jaklovce: Štvrtok a piatok v tradičnom čase.
Veľký Folkmar: Štvrtok v tradičnom čase.

4. Stretnutie s deťmi:
Jaklovce: v piatok od 16.30 v kostole. Pozývam všetky detí a mládež. Prosím o dochvíľnosť
Veľký Folkmar: štvrtok o 15.15 v kostole. Pozývam všetky detí a mládež. Prosím o dochvíľnosť

5. Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej:
Vo štvrtok 28. mája 2020 od 15.00 do 17.30 v kostole, bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone.
Pri návšteve chrámu je potrebne dodržať predpisy – mať rúško, pri vstupe si dezinfikovať ruky a dodržiavať rozostupy v laviciach. Povzbudzujem k účasti na poklone.

6. Prežívame mariánsky mesiac máj, pred sv. omšou sa budeme modliť (spievať) litánie Loretánske. V tomto týždni pokračujeme v novéne k Duchu Svätému.

7. Streda, piatok, sobota sú kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Úmysel kántrových dní sú modlitby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

8. Prvé sväté prijímanie: Prosím, rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa dostatočne venovali ich príprave k prvému svätému prijímaniu. Zúčastňovali sa pravidelné sv. omší v nedeľu a v určený deň v týždni. ( Jaklovce v piatok, Veľký Folkmar vo štvrtok).

9. V sobotu bude Turíčna  vigílijná svätá omša, pozývam hlavne detí, mládež,  rodiny, aby sme prosili o Dary Ducha Svätého. Čítania budú v jazykoch a spevy v budú mládežnícke

 Mgr. Jozef Bednárik, farský administrátor

Nie je možné pridávať komentáre.