Bez lásky sme si sami na obtiaž, cez lásku znášame jeden druhého. (sv.Augustín)
BO

Aleluja – chváľme Boha!

prazdny_hrobJežišovo zmŕtvychvstanie je najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva. Ním ako jediný premohol hriech a smrť a ako jediný nám dal život. Život radostný, plný milostí, život bez konca, život vo večnej sláve nebeského Otca.

Nech vaše srdcia, duše i celý váš život naplní živý vzkriesený Kristus úprimnou veľkonočnou radosťou, aby ste mohli spievať to nádherné a radostné Aleluja – chváľme Boha! Tešte sa zo zázraku vzkriesenia, že život je vždy silnejší ako smrť. Všetkým vám zo srdca vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky.

Nie je možné pridávať komentáre.