Na Veľký piatok má sviatok, každá opravdivá láska, každá láska, ktorá dokáže trpieť a obetovať sa. (XY)
BO

Ivan

Oplatí sa ísť na referendum?

Volebna_urnaDňa 7. 2. 2015 nás čaká referendum o rodine a výchove detí. Pozitívna i negatívna kampaň je v plnom prúde. Nie som kompetentný vynášať súdy nad jedným ani nad druhým táborom, aj keď aj jeden aj druhý tábor používajú prostriedky, ktoré ČISTÝMI nazvať nemôžem. Žiaľ. Je smutné, keď niekto pre to, aby obhájil svoj názor, používa manipuláciu – teda pravdu čiastočne zamlčuje, ochudobňuje či naopak zviditeľňuje len niektoré informácie.
Pre lepšie pochopenie situácie som si položil otázku, čo nám to referendum vôbec môže priniesť. Ak sa pozerám na dnešnú rodinu ako inštitúciu, jej rozklad, rozvodovosť, násilie v rodinách a porovnám to s túžbami po kráse a teple rodinného domova, rodí sa pocit, že odporcovia referenda, propagujúci iné možnosti „rodinného“ života, nám ponúkajú alternatívu, ktorá nás z aktuálnej biedy rodinného života môže vytrhnúť. Ba dokonca to, čo nám predkladajú sa javí veľmi dobré a klasická rodina vyzerá byť úplným prežitkom stredoveku. Vzniká tak pocit, že referendum je zbytočné. Veď predsa liek na stav dnešnej rodiny sme už našli. Načo kriesiť z hrobu mŕtveho?
K takýmto názorom sa dá ľahko prísť pri povrchnom pohľade na celú situáciu. Ale ja sa pokúsim zájsť trošku do hĺbky. Continue reading “Oplatí sa ísť na referendum?” »