Kríž, ty zostávaš svetlom sveta. (S.George)
BO

jm

FARSKÉ OZNAMY

1.Všetky sv. omše, aj ďalší program, ako sú adorácie, večeradlo, deviatniky, aj naďalej budú vysielané cez obecný Infokanál.

2. Spovedanie:
Jaklovce: Pondelok od 6.45 do 7.20, Streda od 16.45 – 17.20, v Kaplnke Jána Nepomuckého
Veľký Folkmar: Sobota od 15.15 – 15.45

3. Spovedanie chorých:
Návšteva kňaza vo Vašej domácnosti, je na Vašom rozhodnutí, je na Vašom rozhodnutí. Prosím všetci, ktorí chcete sv. spoveď a sv. prijímanie nahláste to p. Lukáčovej v Jaklovciach a p. kostolníčke Kollárovej vo Veľkom Folkmari.
Jaklovce: Štvrtok a piatok v tradičnom čase.
Veľký Folkmar: Štvrtok v tradičnom čase.

Continue reading “FARSKÉ OZNAMY” »

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb

Informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020.
„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť od 6. mája 2020 je už možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií aj nášho obecného Infokanálu, podľa zverejneného programu.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť Vaše zdravie.

Continue reading “Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb” »

Zjednotenie v modlitbe mariánskej pobožnosti – otec biskup Stanislav

Otca biskup Stanislav pozýva k zjednoteniu v modlitbe mariánskej pobožnosti v máji. Text samotnej pobožnosti ako i ďalšie usmernenia nájdete v nasledujúcich linkoch:

http://new.burv.sk/2020/04/28/marianska-poboznost-na-maj-2020-a-obraz-roznavskej-panny-marie/

http://new.burv.sk/2020/04/26/modlime-sa-spolu-s-mariou/

http://new.burv.sk/2020/04/28/modlime-sa-spolu-s-pannou-mariou/

 

Veľkonočné prianie

Veľkonočné prianie

Pastiersky list o. biskupa Stanislava

Pastiersky list

Modlitba požehnania veľkonočného jedla

Modlitba-požehnania-veľkonočeného-jedla

Liturgia domácej Cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020

Liturgia-domácej-cirkvi-_VN_2020a

Krížová cesta otca biskupa Stanislava

Dávame do pozornosti krížovú cestu otca biskupa Stanislava a povzbudzujeme v tejto dobe k modlitbe. Krížová-cesta-Mons.-Stanislav-Stolárik

Liturgia domácej cirkvi – pre rodiny a v našich rodinách

Drahí bratia a sestry.

            V týchto dňoch, keď ste ako rodiny doma a nemôžete byť prítomní na sv. omšiach, si ako kňaz uvedomujem dar Vašej prítomnosti i to, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.

            Vy rodiny si v tomto čase môžete viac uvedomiť to, že ste aj domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby (Posvätného ruženca, Litánií, Deviatnikov, Krížovej cesty), z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.

            Ako Váš duchovný pastier, Vám rodinám ponúkam “Liturgiu domácej cirkvi,” na 4. pôstnu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbudzujem Vás, aby ste sa spoločne stretávali nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri Vašej spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf

            Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk

Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac informácií: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)

 

S prianím požehnaných dní,

                                                                                               Váš duchovný otec Jozef Bednárik

 

Výzva otca biskupa Stanislava

Náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik adresuje všetkým farnostiam výzvu na modlitbu, ktorú si v plnom znení prečítajte TU.