Ako sťahovavé vtáky tiahnú k slnku, tak naša duša pláva k Bohu, nášmu slnku. (L.Hensel)
BO

jm

Koleda – ZMENA!

Z dôvodu odcestovania na pohreb sa koleda zo dňa 4.1.2020 na uliciach Stará (spodná a vrchná časť), Skaličná a Benátska presúva na 12.1.2020.

Za pochopenie ďakujem.

d.o.Jozef

A Slovo sa telom stalo!

.

SLOVO preťalo tmu,
SLOVO stvorilo svet,
SLOVO sa narodilo,
SLOVO bez ďalších viet. (Lámačské chvály)

Prajeme Vám všetkým požehnané a milostiplné Vianoce.
Nech sa SLOVO narodí v každom srdci.

VIANOCE SI TY! – prianie pápeža Františka

PRIANIE OD PÁPEŽA FRANTIŠKA

🎄Vianoce si ty, keď sa rozhodneš znovu sa narodiť každý deň a nechať Boha vojsť do tvojej duše.
🎄Vianočným stromčekom si ty, keď vydržíš pevný vo vetre a ťažkostiach života.
🎄Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje čnosti stanú farbami, ktoré skrášľujú tvoj život. Vianočným zvonom si ty, keď zvolávaš a spájaš ľudí okolo seba. Continue reading “VIANOCE SI TY! – prianie pápeža Františka” »

Slávnosť Krista Kráľa

Misijná nedeľa

Misijná nedeľa – 20.október 2019

20. októbra 2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande.

zdroj: misijnediela.sk

Milión detí sa modlí ruženec 2019

Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku 2005 pri jednej prícestnej kaplnke s obrazom Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Miestne ženy raz videli, ako sa pred týmto obrazom skupina detí modlí ruženec. Počas ich modlitby mocne pocítili prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si vtedy spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

A tak dnes sa obraciame na vás s prosbou o pomoc. Všade tam, kde sú deti – v školách, škôlkach, nemocniciach, farnostiach či detských domovoch –, povzbuďte a pripravte ich na túto celosvetovú ružencovú iniciatívu, ktorá sa každý rok koná 18. októbra.

zdroj: milionkidspraying.org

 

Krížová cesta 2019

VENI SANCTE

VENI SANCTE a Svetielko

Stretko Svetielko bude dňa 6.9.2019 v piatok o 17.00. v Katechetickom centre. Pozývame všetky deti.

Pri príležitosti začiatku nového školského roka vás pozývame na slávnostnú svätú omšu – Veni Sancte. Pri tejto slávnosti budeme prosiť o požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre všetkých žiakov, študentov a učiteľov. Svätá omša bude v nedeľu 8.9.2019 10.30(Vo Veľkom Folkmari 2.9.2019 o 8:00) Pred svätou omšou sa budú modliť deti a mládež svätý ruženec.