Buď práve tak ochotný trpieť, ako radovať sa. (Kempenský)
BO

Betlehem

V tomto roku sa v našej obci prvýkrát môžeme tešiť z betlehema so sochami v životnej veľkosti a živými ovečkami. Vznikol na podnet poslancov obecného zastupiteľstva s podporou obce Jaklovce a pomocou viacerých dobrovoľníkov. Všetkým vyslovujeme úprimné: Pán Boh zaplať!

Dobrotivý Bože,
prosíme ťa, nech sa tento betlehem stane radosťou kresťanskej rodiny.
Tento obraz tajomstva vtelenia nech udržuje vieru rodičov a dospelých,
nech oživujú nádej detí
a vo všetkých nech zveľaďuje lásku.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Nie je možné pridávať komentáre.