Mám radšej svätého, ktorý má chyby, ako hriešnika, ktorý ich nemá. (Ch.Péguy)
BO

Biblická nedeľa

Aj naša farnosť sa zapojila do slávenia Biblickej nedele. Jedna svätá omša bola venovaná zvlášť deťom a mládeži. Pre deti bola pripravená tiež katechéza a tvorivé dielne v Pastoračnom centre. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili.

Nie je možné pridávať komentáre.