Som veľmi malá duša, ktorá môže Bohu ponúknuť len veľmi malé služby. (sv.Terezka)
BO

Biblická olympiáda

Dňa 10.3.2016 sa zišli žiaci základných škôl a gymnázií, aby si porovnali svoje znalosti Biblie v rámci dekanátneho kola Biblickej olympiády 2016. V tomto roku sa tvorcovia otázok zamerali na dve knihy Svätého písma, a to 1. kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša. Spoločne súťažilo 11 družstiev. Za našu farnosť súťažilo družstvo z Jakloviec aj z Veľkého Folkmara.

Nie je možné pridávať komentáre.