Láska, ktorá nevie odpúšťať, nie je pravá. (L.Simajchl)
BO

Biblická olympiáda 2018/2019 – dekanátne kolo

Dňa 20.3.2019 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády v Gelnici. Tento rok si žiaci museli naštudovať Matúšovo evanjelium, Knihu Rút a Prvú knihu kráľov.
Našu farnosť reprezentovali dve súťažné družstvá, jedno z Jakloviec a jedno z Veľkého Folkmara. Obom sa darilo. Družstvo z Veľkého Folkmara v zložení Slávka Jakubišinová, Lenka Fabriciová a Martin
Lörinc získalo 79 bodov a s veľmi malou stratou na tretie miesto skončilo nakoniec ako šieste v poradí. Družstvo z Jakloviec v zložení Klára Korfantová, Karolína Takáčová a Tadeáš Mikluš získalo spolu 100 bodov a zvíťazilo a postúpilo na diecézne kolo, ktoré bude 9.4.2019 v Rožňave. 

Všetkým, ktorí reprezentovali našu farnosť, ďakujeme sa úsilie vynaložené pri príprave i v samotnej súťaži a víťazom blahoželáme!

Nie je možné pridávať komentáre.